پیام همدردی سازمان خودرهاگران با هموطنان داغدار در آدربایجان — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2018 /  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶


پیام همدردی سازمان خودرهاگران با هموطنان داغدار در آدربایجان

ZelzelehAzabaijan
درگذشت گروهی از هموطنان عزیزمان را در زلزله ی آذربایجان خدمت تمامی مردم ایران تسلیت می گوییم. باشد که با کمک همدیگر ایرانمان را آزاد و برای رخدادهای طبیعی مانند این آماده شویم.
سازمان خودرهاگران: http://khodrahagaran.org
رادیو اتحاد:  http://www.radioetehad.com

 مطالب مرتبط
ارسال نظر