وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 January 2018 /  شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶


وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.

Sozandan


مطالب مرتبط
دیدگاه های این مطلب


ملت ماسکوت کرد که ما به این فلاکت افتادیمارسال نظر