شورش ها تبلور خشم جامعه است، این خشم را با عقلانیت هدایت و سازماندهی کنید. — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 January 2018 /  شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶


شورش ها تبلور خشم جامعه است، این خشم را با عقلانیت هدایت و سازماندهی کنید.

Slide4


مطالب مرتبط
ارسال نظر