همیاری مالی برای برنامه های خودرهاگران — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2018 /  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶


همیاری مالی برای برنامه های خودرهاگران

دمکراسی یعنی مسئولیت پذیری

سازمان خودرهاگران یک تشکل سیاسی-فرهنگی است که برای شکل گیری قدرت اجتماعی در ایران تلاش می کند. این امر مستلزم فرهنگ سازی از پایین و سازماندهی در صحنه ی سیاسی می باشد. برای این منظور باید پیوندی تنگاتنگ میان مردم  داخل و خارج و نیز میان توده های منفعل و کنشگران فعال ایجاد کرد.

ما در این عرصه کوشا هستیم و می خواهیم با استفاده از وسایل ارتباط جمعی آموزش ها و آگاهی های لازم در این مورد را به میان مردم ببریم.

برای این منظور در تدارک تهیه یک برنامه ی روزانه بر روی تلویزیون پارس هستیم. این تلویزیون  تا چند روز دیگر روی ماهواره ی پربیننده ی هاتبرد بازخواهد گشت.

برای تامین هزینه ی مالی این برنامه ما روی تک تک ایرانیانی حساب می کنیم که مسئولیت پذیر هستند و باور دارند که تشکیل قدرت اجتماعی در ایران لازم است. یعنی قدرت سازماندهی شده ی مردم آگاه

در صورت تامین منابع مالی لازم این برنامه ها می تواند از  روز دوشنبه اول ماه نوامبر آغاز شود.

اگر مایل به همیاری مالی برای این متظور هستید از یکی از راه های زیر کمک خود را ارسال کنید:

از طریق لینکهای زیر:اگر مایلید با کردیت کارت Credit Card کمک کنید


در صفحه ای که می آید روی Continue در پایین صفحه بزنید
 

همیاری مالی

PayPal یا Credit Card 

http://www.khodrahagaran.org/donation.htm

از طریق واریز به حساب بانکی

Holder of Account

ILCP

Bank:

Bank of America

Account number

۰۴۱۸۱۴۷۷۹۳

Routing numbers

۱۲۲۰۰۰۶۶۱ (paper)

۱۲۱۰۰۰۳۵۸ (electronic)

۰۲۶۰۰۹۵۹۳ (wires)

Address of the Bank:

Bank of America
Sherman Oaks Branch
P.O. Box 37178
San Francisco CA 914137-0176

USA

Bank of America’s SWIFT Code number is BOFAUS3N

از طریق ارسال چک به آدرس پستی

Po.Box 302 Van Nuys CA 91408 USA

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید

۱-۲۱۳-۲۲۱-۱۳۴۰برچسب :

دیدگاه های این مطلب


email me where you found the template for this site please. Or is this custom?I know this is truly boring and you are skipping to the next comment, but I just wanted to throw you a large thanks – you cleared up some things for me!