کمیته آسیب های اجتماعی — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2018 /  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.

Sozandan

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.

سیران یگانه، دانش‌آموز ۱۰ ساله‌ای که در سانحه آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد پیرانشهر جان سپرد.

siran

توانایی قدرت اجتماعی آنقدر زیاد است که نه تنها میتواند یک وزیر بی لیاقت را مجبور به استعفا کند؛ بلکه می تواند یک حکومت استبدادی را از میان بردارد.
کافیست دست از نا امیدی برداریم، قدرت خود را باور کنیم، مسئولیت پذیر باشیم و به فکر سازماندهی باشیم.

راستی و درستی را پایه کار خود قرار دهیم.

Affiche-853

راستی و درستی را پایه کار خود قرار دهیم.
راستی : پاینبدی به ارزش های اخلاقی.
درستی: پاینبدی به قانومندی های عینی.
وقتی راستگو و درستکار باشیم هم ارزش های اخلاقی را رعایت کرده ایم و هم عقل و علم را به کار بسته ایم.

پایه ی اخلاق پرهیز از آزار دیگری است.

Affiche-819

پایه ی اخلاق پرهیز از آزار دیگری است.

زلزله ی آذربایجان: هشدار طبیعت به یک ملت خود را به خواب زده

Slide1

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

از حالا به فکر باشیم و اقدام کنیم.

Slide4

زلزله آذربایجان هشداریست به همه ی کنشگران و فعالان مسئولیت پذیر که باید آماده فجایع به مراتب بدتری بود. از حالا به فکر باشیم و اقدام کنیم.

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

Slide3

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

مدیریت پادگانی-‌آخوندی رژیم زلزله‌ای را که در کشور‌های پیشرفته فقط چند زخمی می داشت به یک فاجعه تبدیل کرد.

Slide2

مدیریت پادگانی-‌آخوندی رژیم زلزله‌ای را که در کشور‌های پیشرفته فقط چند زخمی می داشت به یک فاجعه تبدیل کرد.

پیام همدردی سازمان خودرهاگران با هموطنان داغدار در آدربایجان

ZelzelehAzabaijan

درگذشت گروهی از هموطنان عزیزمان را در زلزله ی آذربایجان خدمت تمامی مردم ایران تسلیت می گوییم.

در جامعه ی انسانی نابرابری طبقاتی جایگاه مادی خود را از دست می دهد.

Slide21

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی نابرابری طبقاتی جایگاه مادی خود را از دست می دهد.