کمیته زنان — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2018 /  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

در جامعه ی انسانی هدف هر عضو جامعه شرکت فعال و خلاق در به حداکثر رساندن رفاه و آزادی همگانی است.

Slide20

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی هدف هر عضو جامعه شرکت فعال و خلاق در به حداکثر رساندن رفاه و آزادی همگانی است.

در جامعه ی انسانی استثمار نه مورد دارد نه کارکرد.

Slide19

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی استثمار نه مورد دارد نه کارکرد.

بررسی روش های مدیریت شورش های اجتماعی – قسمت ۱

Shroesh

این یک پتانسیل عالی برای نیروی کنشگر و نیرویی که می خواهد به طور علمی و حساب شده و نه فقط احساسی و هیجانی با مسائل بر خورد کند فراهم می آورد. در اینجا کنشگر به دو نوع آمادگی نیاز دارد: یکی آمادگی نظری و دیگری آمادگی عملی

ما رویای جامعه ای داریم که ….

ما رویای جامعه ای داریم که در آن آزادی هر کس هیچ محدودیتی ندارد جز رعایت آزادی دیگری.

مطالبی مهم را به صورت اعلامیه و شبنامه بنویسید یا چاپ و تکثیر و پخش کنید.

Slide3

مطالبی مهم را به صورت اعلامیه و شبنامه بنویسید یا چاپ و تکثیر و پخش کنید.

گام سوم: انسانی کردن روابط اجتماعی و تقویت مدیریت جمعی

Slide7

ارجحیت دادن قدرت اجتماعی بر قدرت سیاسی

پیشنهاد روش و راه تغییر بنیادین و درازمدت جامعه

circle_people

دستیابی به جامعه ی انسانی:

۱- باور به انسان مداری ۲- خودسازماندهی اجتماعی

دعوت به همکاری با رادیو اتحاد به عنوان خبرنگار افتخاری

Logo3

از کلیه هموطنانی که علاقمند هستند تا با ما به عنوان خبرنگار افتخاری همکاری کنند خواهشمندیم که با این آدرس تماس بگیرند: radioetehad@yahoo.com

خودرهاگران: فن سازماندهی را به میان مردم ببریم و آن را آموزش دهیم

خودرهاگران: فن سازماندهی را به میان مردم ببریم و آن را آموزش دهیم

برای تشکیل این جمع ها با افراد نزدیک و قابل اعتماد آغاز کنید و به تدریج به سوی نفرات قابل اطمینان جدید بروید. در ابتدا تعداد زیاد مهم نیست، کیفیت روابط میان نفرات اولیه مهم است.

برنامه کاوشگری – قسمت هشتم

برنامه کاوشگری جامعه

رفتار استبداد منشانه ی ما از کجا شکل می گیرد؟ این برنامه به مبجث اجتماعی شدن و نگرانی های دوران کودکی در این مورد می پردازد.