ایران — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 January 2018 /  سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

عاشورا، غذای نذری و گسترش فقر در ایران

Nazri

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در دام خویش افتاده و از ترس مرگ، شرایط مردن خود را فراهم کرده است. انقلاب اسیدهای معده در راه است. افزایش احتمالی فشارهای ناشی از تحریم‌ها و بروز ضعف دولت در تامین حداقل‌های معیشتی مردم آغازگر حرکتی است که در خود هم ناامیدی میلیون‌ها ایرانی محروم و بیکار شده و گرسنه را دارد و هم خشم یک طبقه متوسط به فقر کشیده شده را. ترکیب این دو زاینده حرکتی می‌تواند باشد که در طول سی سال اخیر نمونه نداشته است.

مقاومت نسرین ستوده نشان از طپش پایدار قلب شرافت و ایستادگی در ایران است.

Slide10

مقاومت نسرین ستوده نشان از طپش پایدار قلب شرافت و ایستادگی در ایران است.

انسان آزادی ایران

Affiche-837

انسان آزادی ایران

با نبرد انسان مدارانه ی خویش ایران را از قید جهل و ترس و فقر رها کنیم.

Affiche-801

با نبرد انسان مدارانه ی خویش ایران را از قید جهل و ترس و فقر رها کنیم.

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران از سراسر ایران همگی به سوی تهران

Affiche-761

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران
از سراسر ایران
همگی به سوی تهران

با خرد و اخلاق ایرانی خواهیم ساخت آزاد و آباد.

Affiche-742

با خرد و اخلاق
ایرانی خواهیم ساخت
آزاد و آباد.

برای پیروزی بر استبداد باید روحیه جنگندگی را در مرد زنده کرد و برای این منظور باید امید را برای ساختن ایرانی آزاد و آباد تقویت کرد.

Affiche-738

برای پیروزی بر استبداد باید روحیه جنگندگی را در مرد زنده کرد و برای این منظور باید امید را برای ساختن ایرانی آزاد و آباد تقویت کرد.

پیام همدردی سازمان خودرهاگران با هموطنان داغدار در آدربایجان

ZelzelehAzabaijan

درگذشت گروهی از هموطنان عزیزمان را در زلزله ی آذربایجان خدمت تمامی مردم ایران تسلیت می گوییم.

بازگشت به انسان، افقی برای خروج از بن بست تاریخ سیاسی ایران

04[1]

ظهور «فردیت انسان مدار» در جامعه ی ایرانی تولد آزادی خواهی نهادینه است، آغاز بسترسازی برای مشارکت فعال و سازمان یافته در امر عمومی است، زمینه ساز ظهور قدرت اجتماعی و شکل گیری جامعه ی مدنی است. استقرار انسان مداری در دالان های ذهن فردی و رفتارجمعی ایرانیان گشایشی است به دریچه ی فهم دیگری، احترام متقابل، رعایت حریم شخصی سایرین و احترام به قانون.

پایان بخش چند هزار سال تاریخ استبداد سالاری در ایران

Affiche-686

بناشدن و جا افتادن قدرت اجتماعی، پایان بخش چند هزار سال تاریخ استبداد سالاری در ایران است.