حکومت — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 January 2018 /  سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

قدرت اجتماعی یعنی قدرتی که به واسطه آن شهروندان حکومت را کنترل می کنند.

Affiche-969

قدرت اجتماعی یعنی قدرتی که به واسطه آن شهروندان حکومت را کنترل می کنند.

حکومتی که با کشتن مانده است بدون کشتن می رود. تا باشند می کشند. انتخاب با ماست.

Affiche-934

حکومتی که با کشتن مانده است
بدون کشتن می رود.
تا باشند می کشند. انتخاب با ماست.

در یک جامعه ی انسانی مردم باید بر دولت حکومت کنند.

Affiche-890

در یک جامعه ی انسانی
مردم باید بر دولت حکومت کنند.

از باور‌های خودرهاگران

Slide1

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

حکومت باید نهادی از نهادهای در خدمت قدرت اجتماعی باشد و نه بیشتر.

Slide14

از باور‌های خودرهاگران: حکومت باید نهادی از نهادهای در خدمت قدرت اجتماعی باشد و نه بیشتر.

حکومت باید ابزار اجرایی تصمیم گیری های مردم باشد.

Slide11

از باور‌های خودرهاگران: حکومت باید ابزار اجرایی تصمیم گیری های مردم باشد.

حکومت باید زیر نظارت مردم باشد نه مردم زیر نظارت حکومت.

Slide9

از باور‌های خودرهاگران: حکومت باید زیر نظارت مردم باشد نه مردم زیر نظارت حکومت.

حکومت مردم بر مردم

Affiche-660

نه به حکومت دیکتاتوری
نه به حکومت وابسته
نه به حکومت طبقاتی
نه به حکومت نخبگان
آری به حکومت مردم بر مردم.

آیا راهی برای اتحاد اپوزیسیون وجود دارد؟

Slide1

تلاش برای دادن قدرت به مردم از همین حالا.

بررسی روش های مدیریت شورش های اجتماعی – قسمت ۲

Shroesh

سرنوشت شورش ها و جنبش ها سر خیابانها تعیین می شود و نه در بحث های طولانی و نه در کلی گویی کردن ها. می توان ده سال دیگر را در فیس بوک و تویتر به هدر داد ولی به این وسیله نمی توان جمهوری اسلامی را از اریکه ی قدرت به پایین کشید.