رادیو اتحاد — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 January 2018 /  سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

رادیو اتحاد – پخش مستقیم

Deskto-Radio

صدای رادیو اتحاد را میتوانید از این طریق بشنوید

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: برنامه زنده از رادیو اتحاد خبر، تحلیل و راهکار

Ashora91-20

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا
برنامه زنده از رادیو اتحاد
خبر، تحلیل و راهکار
www.radioetehad.com

جدول برنامه های رسانه ای سازمان خودرهاگران

512x512-3

رادیو اتحاد
تلویزیون اتحاد
تلویزیون اندیشه

فایل‌های صوتی برنامه به سوی سازماندهی – قسمت‌های کوچکتر و سبک

RE_512x512-4 copy

فایل‌های صوتی برنامه به سوی سازماندهی رادیو اتحاد
گفتارهای دکتر کورش عرفانی فایل‌های صوتی سبک برای دانلود
شامل بیش از ۱۵۰ فایل صوتی آموزشی
قسمت‌های کوچکتر و سبک
هر قسمت شامل سه فایل صوتی

شورش ها در راهست آماده شوید: آموزش ببینید. یک جمع کوچک چند نفره بسازید.

Affiche-812

آماده ی عمل باشید. (هر زمان و هر مکان)

فایل‌های صوتی برنامه به سوی سازماندهی – رادیو اتحاد

رادیو اتحاد

فایل‌های صوتی برنامه به سوی سازماندهی رادیو اتحاد
گفتارهای دکتر کورش عرفانی فایل‌های صوتی سبک برای دانلود
شامل بیش از ۱۵۰ فایل صوتی آموزشی

اطلاعیه: رادیو اتحاد در آمریکای شمالی

RE-2

رادیو اتحاد ازطریق ماهواره گالاکسی۱۹ از این پس آمریکا و کانادا را تحت پوشش برنامه های خود قرار داد. با سپاس از همیاری هموطنانی که این کار را ممکن ساختند اطلاعات مربوط به دریافت ماهواره را به اطلاع می رسانیم.

وقتی وزیر اطلاعات رژیم از آموزش جوانان برای رزم خیابانی ابزار نگرانی می کند

Logo1

واکنش وزیر اطلاعات رژیم و ترس او از این آموزش ها یک بار دیگر درستی مسیر انتخاب شده توسط سازمان خودرهاگران را تایید می کند. رادیو اتحاد در این مسیر تلاش می کند. بدیهی است که یاری تک تک شما ایرانیان در این راه و مسیر می تواند در گسترش این کار موثر باشد. از رادیو اتحاد حمایت کنید،

حساسیت دستگاه امنیتی رژیم نسبت به کنفرانس های آلترناتیو سازی نیست، نسبت به آموزش جوانان در رزم اجتماعی و هدایتگری شورش هاست

Affiche-670-1

آخوند مصلحی وزیر اطلاعات رژیم: “دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی از جمله اهداف دشمنان است و آنها سعی در آموزش جوانان به منظور استفاده از آنها در اغتشاشات خیابانی دارند.”

رادیو اتحاد: آغاز هفتمین ماه فعالیت: در خدمت آموزش سازماندهی اجتماعی

Affiche-669

آخوند مصلحی وزیر اطلاعات رژیم: “دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی از جمله اهداف دشمنان است و آنها سعی در آموزش جوانان به منظور استفاده از آنها در اغتشاشات خیابانی دارند.”