سازماندهی — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 January 2018 /  سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

ضعف سازماندهی و نبود رهبری در جنبش سبز – کورش عرفانی

Green_Movement_1

تجربه‌ی جنبش سبز بر کسی پوشیده نیست که دو نیاز مبرم هستند که آینده‌ی آن حرکت را تعیین خواهند کرد: توان سازماندهی معترضین و وجود خط و تشکل رهبری کننده‌ی جنبش. زمان اندیشیدن جدی به این دو کمبود است.

سازماندهی امروز زیربنای دمکراسی فردا

Affiche-973

سازماندهی امروز
زیربنای
دمکراسی فردا

کلید براندازی و فروپاشگری

hplus-neuro-revolution

امروز که رژیم در ناتوان‌ترین زمان خود بسر می برد و جامعه تشنه و منتظر شورش‌های اجتماعی برای نان است، بهترین فرصت برای نبرد پایانیست. کلید موفقیت در ایجاد تصور پیروزی و سازماندهی گروه‌های کوچک محلی و صنفی است.

شورش ها تبلور خشم جامعه است، این خشم را با عقلانیت هدایت و سازماندهی کنید.

Slide4

شورش ها تبلور خشم جامعه است، این خشم را با عقلانیت هدایت و سازماندهی کنید.

فقط ملتی مجهز به اخلاق و سازماندهی لایق آزادی است.

Affiche-937

فقط ملتی مجهز به اخلاق و سازماندهی لایق آزادی است.

سیران یگانه، دانش‌آموز ۱۰ ساله‌ای که در سانحه آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد پیرانشهر جان سپرد.

siran

توانایی قدرت اجتماعی آنقدر زیاد است که نه تنها میتواند یک وزیر بی لیاقت را مجبور به استعفا کند؛ بلکه می تواند یک حکومت استبدادی را از میان بردارد.
کافیست دست از نا امیدی برداریم، قدرت خود را باور کنیم، مسئولیت پذیر باشیم و به فکر سازماندهی باشیم.

۱۶ آذر: روز دفاع از استقلال و حرمت دانشگاه

Slide1

تعداد دانشجویان کشور نزدیک به ۴ میلیون نفر است. این یعنی یک پتانسیل بی مانند که نیاز به عنصر سازماندهی دارد. خودسازماندهی دانشجویی را بیاموزیم و به کار گیریم.

۱۶ آذر – فرصتی دیگر: از حالا به فکر سازماندهی باشیم

16

۱۶ آذر
فرصتی دیگر
از حالا به فکر سازماندهی باشیم

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: در این روز قدرت مردم را به رژیم نشان دهیم.

Ashora91-20

سازماندهی شده به خیابان بیاییم .آماده باشیم.

از ترس مرگ نمیریم. شجاعت و سازماندهی رمز رهایی است.

Ashora91-25

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
از ترس مرگ نمیریم. شجاعت و سازماندهی رمز رهایی است.