قدرت — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 January 2018 /  سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

ما به دنبال کسب “قدرت سیاسی” نیستیم، به دنبال ساختن ابزار مهار این قدرت هستیم.

Affiche-906-1

ما به دنبال کسب “قدرت سیاسی” نیستیم،
به دنبال ساختن ابزار مهار این قدرت هستیم.

چرخش قدرت در تاریخ سیاسی ایران

stbdd_mdhhby_hkhm_br_yrn

این واقعیت تلخ به عنوان یک سنت تاریخ سیاسی ایران، صدها سال است که پایدار بوده و به نظر نمی‌رسد، بدون ورود یک پارامتر کیفی و جدی در معادله‌ قدرت، تغییری در آن ایجاد شود. برای دگرگونی در آن چه تاکنون سنت قدرت خودمدار و خودکامه و ابدی تصور شده، باید کوشید تا ضرورت چرخش قدرت را از پایین به بالا تحمیل کرد و این میسر نیست مگر در سایه‌ یک «قدرت اجتماعی» که بتواند صاحبان قدرت سیاسی را به پیروی از یک دمکراسی قانومند و نهادینه وادار سازد.

تفاوت اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون چیست؟

opposition_2

بحث اپوزیسیون یک مقوله‌ «محتوایی» و «فنی» است. مقوله محتوا بر می‌گردد به آن چه یک اپوزیسیون یا یک جریان درون آن ارائه می‌دهد. چه دستگاه فکریی دارد؟ جهان بینی و نوع نگرش آن چگونه است؟ چه ارزش‌هایی را پاس می‌دارد و چه آرمان شهری را برای فردای کشور ترسیم می‌کند؟ اما آن چه در نهایت تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز خواهد بود، قدرت آن جریان، برای پیاده کردن بخشی یا تمامی آن چیزی است که می‌گوید. به عبارت بهتر، اپوزیسیون، دست آخر در جریانی تبلور پیدا می‌کند که موفق می‌شود قوی‌تر و کارآتر باشد. طرح‌ها و حرف‌های خود را با پشتوانه‌ اجرایی و عملی به پیش برد و به کرسی بنشاند.

چگونه عده ای به اسم اپوزیسیون مخاطبان را مسخره می کنند؟

Slide1

از طریق گفتن این که رژیم آدمکش و جنایتکار جمهوری اسلامی را می توان با «روش های مسالمت آمیز» پایین کشید.

آزادی خود را گدایی نمی کنیم، با قدرت از ستمگران پس می گیریم.

Affiche-865

آزادی خود را گدایی نمی کنیم، با قدرت از ستمگران پس می گیریم.

استراتژی ما تقویت قدرت اجتماعی است نه کسب قدرت سیاسی.

Affiche-842

ما در پی شکل دهی به «ضد قدرت» هستیم، پس نمی توانیم هم در «قدرت» سهیم باشیم و هم «ضد قدرت» را تقویت کنیم.

قدرت اجتماعی اصیل ترین قدرتهاست

Affiche-763

قدرت اجتماعی
اصیل ترین قدرتهاست

قدرت اجتماعی بالاترین قدرتهاست

Affiche-762

قدرت اجتماعی بالاترین قدرتهاست

پادزهر فرهنگ استبدادی، قدرت اجتماعی ست

539251_418089418226864_1631747896_n[1]

فرهنگ استبدادی فرقه گرایان به خاطر جوهر و جهان بینی انحصار طلبی اش نه می تواند و نه تمایلی دارد، که از روش جمع گرایی و تشکل یافته ی دمکراتیک در برخورد با معضلات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی استفاده نماید و نیروهای اجتماعی پراکنده را در این راستا گرد هم بیاورد تا با کار آگاهانه جمعی و تشکل یافته، یک قدرت اجتماعی را بنا نماید.

انسان مداری به عنوان بنیان فکری تغییر و قدرت اجتماعی به عنوان استراتژی تغییر

Affiche-691

انسان مداری به عنوان بنیان فکری تغییر و
قدرت اجتماعی به عنوان استراتژی تغییر