مدیریت — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 January 2018 /  سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

مردمسالاری اجتماعی به واسطه ی وجود قدرت سازمان یافته ی مردم شکل می گیرد.

Affiche-972

مردمسالاری اجتماعی به واسطه ی وجود قدرت سازمان یافته ی مردم شکل می گیرد. قدرت سازمان یافته ی مردم را قدرت اجتماعی می نامند.

شورش ها در راهست، خود را برای هدایت و مدیریت آن آماده کنید.

Slide1

شورش ها در راهست، خود را برای هدایت و مدیریت آن آماده کنید.

خودرهاگران چه سفارش می کنند

Affiche-884

همدیگر را دریافته و با هم کار جمعی کنیم.

مراحل شکل گیری قدرت اجتماعی

Affiche-850

مراحل شکل گیری قدرت اجتماعی
۱) تشکیل جمع های کوچک شهروندی در محل کار و زندگی
۲) پیوند خوردن جمع های کوچک و تشکیل نهادهای مدنی مانند سندیکاها
۳) ایجاد پیوند بین نهادهای مدنی و تشکیل شبکه های قدرتمند در حوزه های صنفی واجتماعی
۴) به دست گرفتن مدیریت سطوح مختلف توسط شبکه های اجتماعی و نهادهای شهروند مدار.

با قدرت اجتماعی چه می توان کرد؟

Affiche-849

قدرت اجتماعی یعنی قدرت خودسازمان یافته ی مردم.
با قدرت اجتماعی چه می توان کرد؟
۱) رژیم دیکتاتوری را پایین کشید.
۲) دوران گذار را مدیریت کرد.
۳) نقش ضد قدرت را ایفاء کرد.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد به نمایندگی از مردم از بالا آنها را مدیریت و خوشبخت کند و حرکتی که می خواهد مردم پایین و بالای جامعه را مدیریت و خوشبختی خود را تامین کنند.

Affiche-773

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد به نمایندگی از مردم از بالا آنها را مدیریت و خوشبخت کند و حرکتی که می خواهد مردم پایین و بالای جامعه را مدیریت و خوشبختی خود را تامین کنند.

آماده ی به دست گرفتن کنترل و مدیریت محله، دهکده و شهرستان خود باشید.

Slide8

آماده ی به دست گرفتن کنترل و مدیریت محله، دهکده و شهرستان خود باشید.

مدیریت پادگانی-‌آخوندی رژیم زلزله‌ای را که در کشور‌های پیشرفته فقط چند زخمی می داشت به یک فاجعه تبدیل کرد.

Slide2

مدیریت پادگانی-‌آخوندی رژیم زلزله‌ای را که در کشور‌های پیشرفته فقط چند زخمی می داشت به یک فاجعه تبدیل کرد.

قدرت اجتماعی نیاز به دو چیز دارد: انسان مداری و واحدهای جمعی خودسازمان یافته ی مردمی

Affiche-701

سازمان خود رهاگران در مسیر ایجاد این دو زیر ساخت تلاش می کند.
ترویج تفکر انسان مداری و آموزش فن خودسازماندهی اجتماعی.

از باور‌های خودرهاگران

Slide1

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.