مردم — خودرهاگران


Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 January 2018 /  سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

انتخابات در رژیم دیکتاتور نمایش به مسخره کشیدن مردم است.

Slide2

انتخابات در رژیم دیکتاتور نمایش به مسخره کشیدن مردم است.

در یک جامعه ی انسانی مردم باید بر دولت حکومت کنند.

Affiche-890

در یک جامعه ی انسانی
مردم باید بر دولت حکومت کنند.

عاشورا: فرصتی برای اعتراض آماده باشیم.

Ashora91-1

خیابان‌ها زیر پای مردم
آماده باشیم.

انسان خدایی

انسان خدایی

کاوه بداند هرکس ؛ انسان خدای او شد
اسب خرد زچرخ گردون همی جهاند

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران در خانه نمی مانیم. به خیابان ها می آییم.

Affiche-764

روزهای کنفرانس غیرمتعهدها در تهران را به رسوایی رژیم تبدیل کنیم.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد به نمایندگی از مردم از بالا آنها را مدیریت و خوشبخت کند و حرکتی که می خواهد مردم پایین و بالای جامعه را مدیریت و خوشبختی خود را تامین کنند.

Affiche-773

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد به نمایندگی از مردم از بالا آنها را مدیریت و خوشبخت کند و حرکتی که می خواهد مردم پایین و بالای جامعه را مدیریت و خوشبختی خود را تامین کنند.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد جنبش مردمی را رهبری کند و حرکتی که می خواهد مردم جنبش را رهبری کنند.

Affiche-772

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد جنبش مردمی را رهبری کند و حرکتی که می خواهد مردم جنبش را رهبری کنند.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد مردم را سازماندهی کند و حرکتی که آموزش می دهد تا مردم خودسازماندهی کنند.

Affiche-771

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد مردم را سازماندهی کند و حرکتی که آموزش می دهد تا مردم خودسازماندهی کنند.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد مردم در بند را رها کند و حرکتی که زمینه سازی می کند تا مردم در بند خود را رها کنند.

Affiche-770

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد مردم در بند را رها کند و حرکتی که زمینه سازی می کند تا مردم در بند خود را رها کنند.

به طور جدی نظم امنیتی شهر را به هم زنیم.

Affiche-754

سردار رادان با بیان اینکه نیروی انتظامی در طول مدت برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران در آماده باش کامل به سر می‌برد گفت: تامین امنیت مردم بر عهده ماست و در این خصوص با کسی شوخی نداریم.”
به طور جدی نظم امنیتی شهر را به هم زنیم.