Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعیه به مناسبت دهمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

اطلاعیه به مناسبت دهمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

ده سال پیش در چنین روزی سازمان تازه ای پا به عرصه ی وجود گذاشت: «سازمان خودرهاگران». تشکیلاتی فرهنگی-سیاسی که با هدف اشاعه ی دو مفهوم مشخص بنیان گذاشته شده بود: انسان مداری و قدرت اجتماعی. دو مفهومی که تا آن زمان چندان در ادبیات سیاسی ایران و اپوزیسیون جا باز نکرده بود.

از همان آغاز فعالیت خویش، سازمان خودرهاگران با روش های تبلیغاتی مختلف اقدام به اشاعه ی این دو مفهوم کرد و برای آنها تعاریف مشخصی را ارائه داد:

  • انسان مداری: حفاظت نهادینه از جان و کرامت انسان

  • قدرت اجتماعی: قدرت سازمان یافته ی شهروندان.

بدیهی بود که ما میان این دو پیوندی را برقرار می ساختیم: برای حفاظت نهادینه از جان و کرامت انسان نیاز به قدرت سازمان یافته ی شهروندان است. به عبارت دیگر، مردم برای آن که در جامعه ای بدون اعدام و استثمار و اهانت و غارت زندگی کنند چاره ای ندارند جز این که سرنوشت و اداره ی امور خود را به دست گیرند. مدیریت کردن جامعه توسط مردم میسر نیست مگر آن که شهروندان آگاه و سازمان یافته باشند.

سازمان خودرهاگران با تولیدات متنوع و منظم نوشتاری، صوتی و تصویری در این زمینه ها بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به فعالیت پرداخت. بیش از دو هزار مطلب کوتاه و بلند و یا برنامه های رسانه ای تهیه و ارائه شد. زمانی که تلاش اعضای تشکیلات به حدی از کیفیت و کمیت لازم رسید که می شد به طور حرفه ای یک کار سیاسی را آغاز کرد، سازمان خودرهاگران- که در هفتم دی ۱۳۸۸ تاسیس شده بود- بعد از چهار سال فعالیت، جای خود را در بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ به «حزب ایران آباد» داد. حزبی که با ادغام دو ایده ی فوق، مرامنامه و برنامه ی سیاسی خویش را در این راستا تنظیم کرد.

تجربه ی سازمان خودرهاگران در این دهمین سال تولد خود به یک پایه ی ارزشمند برای کار مشخص منظم سیاسی و تشکیلاتی در حزب ایران آباد تبدیل شده است. اینک این حزب و اعضا و کوشندگان آن در مسیر ساختن یک جامعه ی انسانی در ایران در تلاش هستند و در این راه باور دارند که تبدیل تدریجی قدرت سیاسی به قدرت اجتماعی بهترین راه ضمانت آزادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی در ایران آینده است. جهل، ترس و فقر می رود که جای خود را به آگاهی، آزادی و آبادی بدهد.

سازمان خودرهاگران ایران

هفتم دی ماه ۱۳۹۸ارسال نظر