اطلاعیه به مناسبت ششمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

                          اطلاعیه به مناسبت ششمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

سازمان خودرهاگران توسط جمعی از شهروندان ایرانی به عنوان یک تشکل فرهنگی-سیاسی در تاریخ نهم دی ماه سال 1388 کار خود را به طور رسمی آغاز کرد و از آن تاریخ به فعالیت های روشنگری، آگاه سازی و آموزش پرداخت. ایده های پایه ای سازمان خودرهاگران دو موضوع بودند: انسان مداری، به عنوان پایه ی فکری برای ایجاد تغییر در ایران و قدرت اجتماعی، به عنوان ابزار و روبنای کار مدیریت جامعه.

سازمان خودرهاگران در زمانی شکل گرفت که مردم ایران در خیابان بوده و با جنبش اعتراضی خود نشان داده بودند که زنده و در صحنه حضور دارند. اما جنبش سال 88 ضعف های عمده ای در بر داشت، از جمله نداشتن استراتژی و عدم سازماندهی برای هدایت و به ثمر رساندن آن. ما به عنوان جمعی از کنشگران سیاسی که از دو سال قبل در حال مطالعه شرایط جامعه ی ایران بودیم، با بررسی دقیق شرایط آن زمان دریافتیم که این جنبش و حرکت هایی از این دست نمی توانند ره به جایی ببرند تا وقتی که این دو کمبود اساسی خود را جبران نسازند. به همین خاطر بر آن شدیم که با تشکیل یک سازمان فرهنگی و سیاسی به این دو نیاز پاسخ دهیم.

از آن زمان، سازمان خودرهاگران فعالیت های خود را در صحنه ی سیاسی ایران آغاز کرد و با ارائه ی برنامه های رسانه ای به طرح برخی از موضوعات مهم از جمله ضرورت توجه به مقام انسانی در مرکز هر گونه مطالبه خواهی سیاسی و اجتماعی پرداخت. ما هم چنین یادآور شدیم تا زمانی که قدرت مردم به صورت سازمان یافته ی خود تبلور پیدا نکند نمی توان انتظار داشت که به نتیجه برسد. به همین خاطر از سال 88 تاکنون ما به ارائه ی آموزش هایی پرداختیم که از یکسو اهمیت انسان مداری را به عنوان یک تفکر پایه مطرح می کرد و از سوی دیگر، فن سازماندهی اجتماعی را به کنشگران داخل کشور می آموخت. در سایه ی این آموزش ها بود که برخی از جریانات اجتماعی و اعتراضی در داخل کشور مجهز به دانش نظری و عملی برای کنشگری شدند و به فعالیت پرداختند.

در طول این مدت فعالان سازمان خودرهاگران با تولید هزاران مطلب در فضای مجازی و ارائه ی صدها ساعت برنامه های رادیویی و تلویزیونی به این مهم پاسخ دادند و با برگزاری جلسات و کلاس ها در فضای مجازی و واقعی به پیشبرد اهداف سازمان خود رهاگران پرداختند.

نظریه ی تغییر سازمان خودرهاگران بر اساس یک مسیر پیش بینی شده ی  مشخص بود:

طرح فکر >> تبدیل به جریان فکری >>  تبدیل به جریان اجتماعی  >> تبلور سیاسی و تشکیلاتی

نتیجه ی مشخص فعالیت های سازمان خودرهاگران طرح فکر انسان مداری و مفهوم قدرت اجتماعی در میان ایرانیان بود. حاصل این امر آن شد که برای نخستین بار در تاریخ سیاسی ایران، فکر انسان مداری به عنوان یک اندیشه محوری مطرح شد و موضوع قدرت اجتماعی به صورت یک ضرورت به تدریج عنوان گردید.

فعالان سازمان خودرهاگران پس از پایان سال چهارم فعالیت خود در سال 1392 با اندیشیدن در مورد ضرورت گسترش این جریان فکری در درون جامعه و تبدیل آن به یک جریان اجتماعی با دست آوردهای سیاسی، تصمیم گرفتند تا ساختار تشکیلاتی نوینی را پدید آورند که بتواند به این مهم پاسخ گوید. از همین روی، سرانجام،  پس از مشاوره ها و مطالعاتی چند دربیست ونهم اسفند ماه سال 1392 فعالان سازمان خودرهاگران نخستین تشکیلات سیاسی انسان مدار را در قالب حزب ایران آباد تاسیس نمودند.

بدین ترتیب پس از چهار سال کار نظری، فکری، آموزشی و سیاسی، سازمان خودرهاگران بستر پیدایش نخستین حزب سیاسی انسان مدار با گرایش اجتماعی را فراهم کرد و از آن زمان، فعالان سازمان خودرهاگران علاوه بر ادامه ی کار در ارائه ی میراث محتوایی این سازمان، در قالب حزب ایران آباد به فعالیت متشکل سیاسی مشغول هستند.

پنج سال بعد از آغاز این جریان انسان مدار، اخلاق مدار و شهروند مدار، اینک ترکیب فکر انسان مداری و قدرت اجتماعی در درون جامعه ی ایران در حال بازکردن راه خویش می باشد. این مسیر طولانی که نیاز به کار متشکل سیاسی، منظم و هدفمند دارد توسط حزب ایران آباد دنبال خواهد شد. شهروندان مسئولیت پذیر در این مسیر، همچنان که از سازمان خودرهاگران حمایت کردند، به همکاری با حزب ایران آباد پرداخته اند و این نوید یک جامعه ی انسانی برای فردای ایران را می دهد.

سازمان خودرهاگران

نهم دی ماه 1393

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*