Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2020 /  پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه “کمیته جنبش نافرمانی مدنی کردستان”

اطلاعیه “کمیته جنبش نافرمانی مدنی کردستان”
بنا به اطلاع رسیده از شهر سنندج و متعاقبا شهرهای سقز و مهاباد، اعلامیه ای در میان مردم این شهرها در سطح بازار و معابر عمومی با تیتر “اطلاعیه”کمیته جنبش نافرمانی مدنی کردستان” بدین مضمون منتشر شده است:

مردم مبارز کردستان

اینک که به دنبال خیزش ملی ۲۳ اردیبهشت، روز “وحدت ملی کردستان” و درهم شکستن هیمنه ببر کاغذی جمهوری اسلامی، عوامل قضایی، امنیتی و انتظامی در اقدامی هماهنگ و البته از سر استیصال، اقدام به احضار بازاریان و کسبه محترم نموده و با پلمب نمودن مغازه های ایشان و نصب پلاکارد با عناوین کذایی چون “تخلف از مقررات صنفی” و… می نمایند، تشکل مردمی و خودجوش”کمیته جنبش نافرمانی مدنی کردستان” به اطلاع هم میهنان قهرمان می رساند:
۱٫اقدام وقیحانه رژیم خون و جنون پس از جنایت علیه بشریت اعدام ۱۹ اردیبهشت در تحویل ندادن پیکر شهیدان به خانواده هایشان و دفن ایشان به صورت مخفیانه و بدون رعایت شرع و عرف، بی حرمتی آشکار به نوع بشر به طور عام و ملت کرد علی الخصوص تلقی گردیده و مردم کردستان باید در برابر این عمل ننگین، اقدام جمعی دیگری در قالب جنبش نافرمانی مدنی به عمل آورند
۲٫اقدام خلاف عرف و شرع قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در احضار ارباب کسبه به نهادهای امنیتی و قضایی و در ادامه ممانعت از کسب روزی حلال توسط بازاریان شریف کردستان، به طور کامل مردود و محکوم است و ملت کرد در برابر این توهین های آشکار سکوت نخواهد کرد
لذا “کمیته جنبش نافرمانی مدنی کردستان” اعلام می دارد:
بازاریان و کسبه کردستان و اقشار مختلف مردم در منطقه روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ۸۹ در اقدامی هماهنگ و در ساعت ۱۹٫۳۰ با روشن نمودن کلیه وسایل الکتریکی و به اوج رساندن مصرف برق به مدت ۱۰ دقیقه، تا ساعت۱۹٫۴۰ نافرمانی مدنی و حرکت جمعی خود را در شکلی نوین به نمایش گذارده و همزمان، رانندگان اتومبیل ها در سطح شهرهای کردستان، با به صدا درآوردن بوق خودروها و روشن کردن چراغ ماشینها، همبستگی خود را با خانواده های شهیدان ۱۹ااردیبهشت و بازاریان بزرگوار اعلام می دارند
پاینده باد جنبش اعتراضی مردم کردستان علیه حاکمیت سلطه
کمیته جنبش نافرمانی مدنی کردستان


برچسب :