Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

اعتراف آخوند علی سرلک٬ نماینده رهبر جمهوری اسلامی به شکست در مقابل “اومانیسم” (انسان‌ مداری)

اعتراف آخوند علی سرلک٬ نماینده رهبر جمهوری اسلامی به شکست در مقابل “اومانیسم” (انسان‌ مداری)

«متأسفانه» مکتب اومانیسم که مفاهیم بشری را در مرکز توجه و تنها هدف خود قرار می‌دهد و سایر مولفه‌ها را در خدمت انسان می‌انگارد، به عنوان ره‌آورد غرب توانسته در میان بسیاری از جوانان ما رسوخ پیدا کند.”

سازمان خودرهاگران این افتخار را دارد که خود را یکی‌ از جریان‌هایی‌ بداند که فکر “انسان مداری” را در صحنه سیاسی ایرانی‌ مطرح کرده اند. ما از تاسیس خویش در دی‌ ماه ۱۳۸۸ “انسان مداری” را پایه فکری خویش قرار داده و تا به حال صد‌ها مطلب در این مورد منتشر کرده ایم.

“انسان مداری یعنی‌ مقام بشر بالاتر از خدا، مذهب، شاه، میهن، ملت، طبقه، ایدئولوژی، حزب و سازمان است. ما جان و کرامت ببشر را برتر از هر چیز دیگر میدانیم و این فکر را با تمام قوا در جامعه ایرانی‌ مطرح خواهیم کرد.ارسال نظر