برای نجات جان حسین رونقی مقابل بیمارستان هاشمی نژاد تجمع کنید.

 

 

 

 

 

 

 

  • حسین رونقی ملکی در اعتصاب غذاست
  • جان حسین رونقی درخطراست
  • نجات جان یک انسان مهم تر از هر کار دیگر است. برای نجات جان حسین رونقی اقدام کنید.
  • برای نجات جان حسین رونقی مقابل بیمارستان هاشمی نژاد تجمع کنید.
  • حسین رونقی استوارهمچون یک ، کوه ایستاده، برای حفظ جان او استوار بیاستیم.
  • پدر حسین رونقی: بازجوی پسرم گفت می کشیمت!

 

اجازه ی جنایت دیگری را ندهیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*