بیانیه به مناسبت هفتمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

بیانیه به مناسبت هفتمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

 

نهم دی ماه سال 1394 برابر است با هفتمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران. هفت سال پیش در چنین روزی، در نهم دی ماه سال 1388، بنیان نخستین تشکل انسان مدار ایرانی که به دنبال تقویت قدرت اجتماعی در ایران بود بنیان گذاشته شد. این سازمان پس از دو سال تلاش مطالعاتی برای تاسیس یک خط فکری و یک جریان سیاسی متفاوت از آن چه در گذشته بود شکل گرفت. ما در کار مطالعاتی خویش در پی آن بودیم تا راز تداوم تاریخی استبداد در ایران در یابیم. پژوهش فوق ما را به سمت این نتیجه گیری برد که در کنار سایر عوامل مقطعی، دو عامل ماندگار در این امر دخیل بوده اند: نخست، نادیده گرفته شدن اهمیت جایگاه انسان در ایران ودیگری، نبود هیچ گونه نظارتی بر قدرت خودکامه ی حاکم. این دو امر بدیهی ما را به سمت تدوین فکر و برنامه ای رهنمون کرد که پایه های فکر بنیادین سازمان خودرهاگران را تشکیل دادند.

پایه ی نخست بازگردان اهمیت جایگاه انسان در جامعه ی ایرانی بود. برای این منظور ما مکتب انسان مداری را برگزیدیم که حرف اصلی آن حفاظت نهادینه از جان و کرامت انسان است. ما انسان را برتر از هر پدیده ی دیگری می دانیم و حفظ جان و حرمت او را بالاترین و مهمترین وظیفه ی هر فرد و جامعه ای محسوب می کنیم.

پایه ی دوم، قدرت اجتماعی است که به معنای قدرت سازمان یافته ی اعضای یک جامعه است. قدرت اجتماعی به عنوان قدرت متشکل شهروندان نقش ضد قدرت را در مقابل حاکمیت بازی می کند. پس از ایفای این نقش، به تدریج شهروندان اختیارات بیشتری را برای خود تصاحب کرده و به مدیریت خُرد، بعد مدیریت امور میانی و در نهایت، به مدیریت کلان جامعه دست می یابند.

سازمان خودرهاگران پس از تدوین این دو محور نظری به کار عملی پرداخت و در طول چهارسال از طریق تولیدات متنوع و برنامه های رسانه ای متعدد به ارائه و اشاعه ی این اندیشه های محوری و راهکارهای عملی پیاده کردن آنها در جامعه پرداخت.

در سایه ی این فعالیت تبلیغاتی جمع خودرهاگران به حدی از رشد کیفی رسید که لازم دید اقدام به تامین گسترش کمّی خود بکند. اما قالب سازمان خودرهاگران، به عنوان یک تشکل سیاسی-فرهنگی افقی، برای این منظور کافی نبود؛ به همین دلیل لازم بود که تشکل تازه ای با ظرفیت های لازم برای رشد عملی و گسترش کمّی به وجود آید. در این راستا سازمان خود رهاگران در 29 اسفند سال 1392 به حزب ایران آباد تولد بخشید تا این حزب بتواند میراث فکری و محتوایی سازمان خودرهاگران را در قالب یک برنامه ی سیاسی عملی به پیش برده و در جامعه ی ایرانی پیاده کند.

حزب ایران آباد محصول عمل گرایانه ی کار نظری سازمان خودرهاگران است. به عبارت دیگر، حزب ایران آباد مکمل عملی وجه نظریی است که در سازمان خودرهاگران تبلور یافته بود.

از آن تاریخ به بعد فعالیت های تشکیل دهندگان و بسیاری از فعالان سازمان خودرهاگران در قالب حزب ایران آباد دنبال می شود. حزب ایران آباد یک حزب شهروندی است که برای استقرار نظام مردمسالاری اجتماعی در ایران تلاش می کند؛ نظامی که در آن انسان مداری زیر بنا و قدرت اجتماعی روبنا خواهد بود.

حزب ایران آباد بر آنست که مثلث جهل، ترس و فقر را، که میراث تاریخ استبدادی ایران است، با مثلث آگاهی، آزادی و آبادی جایگزین سازد و در این راه از تمام ایرانیان باورمند به ضرورت شکستن چرخه ی استبدادگری در ایران دعوت به همکاری می کند. رهایی ما در گرو اراده ی سازمان یافته ی ماست و حزب تبلور اراده ی سازمان یافته ی شهروندان است.

 

نهم دی ماه 1394

سازمان خودرهاگران

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*