Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ فروردین ۱۳۹۸پخش زنده رادیو اتحاد
20 April 2019 /  شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

جایگاهٔ روشنفکر قابل اعتماد مردم

روشنفکر به مردم مراجعه می‌کند.

روشنفکر دردهای مردم می فهمد و منعکس می‌کند.

مردم به روشنفکر اعتماد میکنند.مطالب مرتبط
ارسال نظر