Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2020 /  یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

حکومت بعد از جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟

حکومت بعد از جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
از قبل مشخص نیست. همه چیز به اراده ی ما بستگی دارد. اگر دست رو دست بگذاریم و یا فقط بر اساس احساسات عمل کنیم، یک حکومت دست نشانده و یا عوام فریب روی کار خواهد آمد. همه چیز بستگی دارد با چه میزان آمادگی به سراغ دوران بعد از سقوط رژیم خواهیم رفت. اگر از حالا شروع به سازماندهی کنیم می توانیم هم در زمان سرنگون سازی و هم بعد از آن، به طور فعال در صحنه حضور داشته باشیم و خود مدیریت خرد و کلان جامعه را به دست گیریم. این کار باید از حالا شروع شود، یعنی جمع های کوچک در محیط هایی مانند کارخانه و دانشگاه شکل گیرد و شروع به فعالیت کند. در این فعالیت هاست که شهروندان از ناامیدی، انفعال، ناتوانی و سردرگمی بیرون آمده و تبدیل به افرادی باورمند، امیدوار، سازمان یافته و هدفمند می شوند. اگر شهروندانی آگاه و سازمان یافته داشته باشیم می توانیم اطمینان داشته باشیم که این افراد با حضور خود در صحنه اجازه نخواهند داد که هر حکومتی روی کار آید، آنها اراده ی مردمی را تحمیل کرده و به دفاع از منافع ملی خواهند پرداختارسال نظر