Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

خودرهاگران: اوضاع رو به بحران است، سازماندهی کنید

 

  1. دو انفجار بزرگ و دو قتل سیاسی در کمتر از ۲۴ ساعت نمودی است از بحرانی شدن اوضاع. کنترل کشور دارد از دست رژیم خارج می شود. باید آماده باشیم.
  2. بسیاری از ایرانیان منتظر هستند که رژیم ضعیف شود تا وارد صحنه ی مبارزه شوند. این اتفاق دارد روی می دهد. به زودی بخش هایی از جامعه ی ایران از انفهال بیرون می آیند و به کنشگری خواهند پرداخت. فعالیت ها آنها بازهم رژیم را ضعیف تر کرده و افراد بیشتری را تشویق به مبارزه گری می کند.
  3. چشم انداز ماه های آینده بسیار روشن است: از هم فروپاشی درونی رژیم، فروپاشی اقتصادی و در نهایت شورش های مردم جان به لب آمده. نیروهای کنشگر جامعه باید خود را برای آن زمان آماده سازند.
  4. آن چه در حال حاضر به عنوان ضروری ترین کار فعالان اپوزیسیون مطرح است آماده سازی خود و جامعه برای کنشگری است. این امر هم فقط از طریق کار جمعی سازمان یافته ممکن است.
  5. پرداختن به سازماندهی مهم ترین کاری است که در پیش روی ماست. آموزش و ترویج سازماندهی و در هر کجا که ممکن است شرکت عملی در به راه انداختن آن.
  6. سازمان خودرهاگران با باور خود از همان ابتدای فعالیت خویش تاکنون به ضرورت سازماندهی اقدام به تاسیس یک سایت تخصصی در این زمینه کرده و هم چنین یک رادیو ماهواره ای را در دست راه اندازی دارد. علاقمندان به آموزش سازماندهی با ما تماس بگیرند.
    http://sazmandehi.org/
    http://www.radioetehad.com/


دیدگاه های این مطلب


در صورتیکه مردم ناراضی از حاکمیت و سلطه روضه خوانها خواستار سرنگونی رژیم هستند بعد از سی و شش سال تحمل محرومیتها و ناملایمات هنوز از مرحله اعتراضات لفظی عبور نکرده اند و گفتمان مبارزه بیشتر ادبی است تا عملی.البته عملکرد فعالان سیاسی در شعار زدگی جامعه بی تآثیر نیست که تک تک و بطور پراکنده با بررسی رفتار نابهنجار و نابخردانه رژیم مردم را درجریان امور قرار میدهند ولی این روش تاکنون نه باعث اتحاد خودشان شده نه مردم را سازماندهی کرده. چیزی که بیشتر از هر چیز دیگری در این برهه از مبارزات مردم ایران کارساز خواهد بود همین مسئله سازماندهیست.ارسال نظر