Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

خودرهاگران: امید به فردایی بهتر و ایرانی آزاد و آباد را دامن بزنیم

  1. امید به دنیایی بهتر، فردایی روشن تر برای کشورمان، کشوری آزاد و آباد را در دل خود و دیگران تقویت کنیم و باور داشته باشیم که می توانیم به آن برسیم.
  2. با فضایی سرشار از امید و اعتماد و دوستی روحیه ی سخت و انفعالی را در خود و دیگران بشکنیم و با رجوع به خرد خویش اسیر رفتارهای منفی و ناامیدانه نشویم.
  3. باور داشته باشیم که با تکیه بر عقل و اراده ی خویش می توانیم شرایط سیاه کنونی را به سوی شرایطی بهتر و انسانی تر تغییر دهیم.
  4. عامل انفعال مردم فقط ترس نیست، یاءس نیز موثر است. تا زمانی که یاس و نا امیدی به شور و امید تبدیل نشود توده ها تکان نخواهند خورد. امید به فردایی بهتر و ایرانی آزاد و آباد را دامن بزنیم.
  5. خودباوری سبب ایجاد امید می شود، وقتی بدانیم که در مبارزه مان برای کسب آزادی جدی هستیم و از پای نمی نشینیم تا به آن نرسیم، بدیهی است که روحیه رزم و جنگندگی ما در تقویت می شود و به طور عملی موانع را پشت سر خواهیم گذاشت.
  6. سازمان خودرهاگران از همه ی ایرانیان می خواهد تا به قدرت و عشق خویش به انسانیت و آزادی بپردازند و آنها را تبدیل به ارزش های فعال در وجود خویش کنند. وقتی رویای دنیایی بهتر برای ما ملموس شود برای رسیدن به آن حاضر به هر نوع تلاش و فداکاری خواهیم بود.


دیدگاه های این مطلب


In maghaaleh va nazaayere aan, chenaanche be ashkaale mokhtalef va tavasote yek tashkilaate ghavi, dar sathe keshvar pakhsh shavand, bedoone shak, moaser va mofid khaahand boud. Baa doroode faravan bar Khod Rahaa Garaan!.