Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۱۴ فروردین ۱۳۹۹پخش زنده رادیو اتحاد
2 April 2020 /  پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

خودرهاگران: برای تظاهرات روز شنبه از حالا آماده شویم

 

  1. برای تظاهرات روز شنبه از حالا آماده شویم. مراکز مهم و راه های ارتباطی را شناسایی کنیم و بدانیم که در صورت بروز درگیری چگونه می توانیم موثر عمل کنیم.
  2. مراکز تجمع نیروهای سرکوبگر را در تهران و تبریز و ارومیه و شیراز و… شناسایی کنیم. از آن جاست که این نیروها به سوی محل های تظاهرات اعزام می شوند. مسیرها را بر اساس این مراکز شناسایی کنیم.
  3. وقتی راه های اصلی ارتباطی تحرک دشمن را شناسایی کردیم می توانیم به صورت برنامه ریزی شده این راه ها را مسدود کنیم و اجازه ی رفت و آمد به این نیروها ندهیم.
  4. برای مسدود کردن راه های ارتباطی دشمن می توان از خودروهای کنار خیابان و یا نرده های کنار خیابان ها و پارک ها و نیز برافروختن آتش با سطل های زباله و امثال آن استفاده کرد.
  5. ریختن روغن و امثال آن بر کف خیابان ها سبب لیز خوردن موتورها می شود. با قطع برق چراغ قرمزها و یا برخی تصادفات ساختگی می توان ترافیک های سنگینی به وجود آورد که مانع رفت و آمد نیروهای سرکوبگر شود.
  6. کمیته نافرمانی سازمان خودرهاگران از همه ی کنشگران می خواهد که صحنه ی نبرد خود با نیروهای سرکوبگر رژیم را از قبل خود شناسایی کنند. راه های جنگ و گریز را بشناسید و بدانید که چگونه باید از امکان ها بر علیه دشمن استفاده کرد.