Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 July 2020 /  پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

خودرهاگران: به بی نهایت قدرت انسان باور داشته باشیم

  1. انسان رها شده از بند ترس و ضعف نیاز به حامی آسمانی ندارد.
  2. باور به قدرت های ماوراء الطبیعی پاسخی است به نیاز ناشی از ضعف و ترس و نبود خودباوری.
  3. انسانی که نیروی لازم برای پیشبرد زندگیش را از درون خود می گیرد احتیاجی برای کسب نیرو از یک منبع آن جهانی را ندارد.
  4. عدم بلوغ شخصیتی و فکری دلیل اصلی روی آوردن به یک پناهگاه ماوراءلطبیعی است.
  5. اگر بر خود متکی باشیم، به بی نهایت قدرت انسان باور داشته باشیم از داشتن آقابالاسر برای یاری طلبی از او بی نیاز خواهیم شد.
  6. سازمان خودرهاگران با تاکید بر انسان مداری از همه ایرانیانی که به انسان و قدرت او باور دارند می خواهد تا با رهایی خویش از بندهای تفکرات خیال بافته در راه ساختن جامعه ای تلاش کنند که بر دو پایه بنا می شود: انسانیت و عقلانیت


ارسال نظر