Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 September 2020 /  دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

خودرهاگران: به حرف اکتفا نکنید. عمل کنید

  1. در نبردی که برای حفظ ارزش های انسانی است هرگز به فکر عقب نشینی نباشید.
  2. در رزم با مزدوران ستمکار از آنها نهراسید، دلاورانه بتازید و بدانید که آنها فرار را بر ایستادن ترجیح خواهند داد.
  3. به حرف اکتفا نکنید. عمل کنید و شجاعت به خرج دهید. مبارزه واقعی است و روش آن نیز باید واقع گرا باشد.
  4. پیش از آن که دشمن به شما بتازد تا شما را تار و مار کند شما به او هجوم آورید و آنها را از سر راه خود بردارید. بهترین دفاع تهاجم است.
  5. اگر می ترسید به میدان نبرد نیایید و اگر آمدید دیگر نترسید. با دلاوری است که به پیروزی می رسیم.
  6. کمیته نافرمانی سازمان خودرهاگران از همه دلاوران ایران زمین می خواهد تا با رزمی بی مانند سرنوشت کشور را از دست این آدمکشان ضد بشر بیرون آوریم.


مطالب مرتبط
دیدگاه های این مطلب


با درود
آفرین به این آگاهی و روحیۀ آزاداندیش شما که در برابر دیکتاتور خونریز و ریاکار،  پیام رزم توام با شجاعت و دلاوری را به میان جامعه آفت زده و مردم ستمدیده و محروم میهن میبرید و بجای سازش و تمکین در برابر هیولای عمامه دار دلیرانه او را  در عمل به چالش میطلبید.
زنده و پیروز باشید
با احتران و سپاس ـ بهروز