Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2020 /  پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

خودرهاگران: به قدرت خود باور آوریم

 1. تلفن نیم میلیون نفر در ایران به دلیل عدم پرداخت قبض مخابرات قطع شده است. این آغاز یک بحران عظیم است
 2. به زودی این موضوع عدم توان در پرداخت بدهی ها به شرکت مخابرات گسترش یافته و هم چنین به سوی آب و برق و گاز کشیده خواهد شد
 3. در این شرایط قطع خدمات تلفن و گاز و آب و برق سبب خواهد شد میلیون ها نفر از خدمات ابتدایی برای یک زندگی معمولی محروم شوند و به صف میلیون ها نفر آماده برای اعتراضگری بپیوندند
 4. در چنین شرایطی بدیهی است که مردم در انتظار فرصتی خواهند بود. این وظیفه ی کنشگران جنبش است که فرصت ها را به وجود آورند
 5. رژیم پلید جمهوری اسلامی در بن بست است: نه پولی در بساط دارد که قیمت این خدمات را پایین نگه دارد و نه می تواند در مقابل هجوم وشورش های عظیم مردم روی چند هزار مزدور خود حساب کند
 6. امروز روزی است که می توان با نبرد اقتصادی رژیم را پایین کشید: کمبودها، گرانی، تورم، بیکاری، قطع خدمات، مشکل ارز و طلا و سوخت و بنزین… آیا چیز دیگری برای باور به این که این ها رفتنی هستند لازم است. به قدرت خود باور آوریم
 7. امروز با روش های ساده نافرمانی مدنی مانند عدم پرداخت قبض آب و برق و تلفن و گاز، با ندادن مالیات، با بیرون کشیدن پول ها از بانک، با اعتصاب و کم کاری و با تجمعات اعتراضی درقبال وضعیت اقتصادی و نیز با خرید ارزمی توان رژیم را به زانو درآورد
 8. پنج میلیون ایرانی خارج از کشور هستند: کافی است که به طور متوسط هر یک در هفته یک ساعت وقت روی مبارزه بگذارند تا بتوان با پنچ میلیون ساعت کار مبارزاتی در هفته مردم داخل کشور را به این مبارزه فراخواند
 9. سازمان خودرهاگران از همه ایرانیان می خواهد به جای نشستن در انتطار فرصت خوب در ساختن فرصت خوب شرکت کنند
 10. رژیم ورشکسته و در حال فروپاشی است اما این انفعال و بی اعتمادی و تنبلی و بی باوری ماست که به او عمر بیشتر می دهد. با هم باشیم و دست در دست هم دهیم خواهیم دید که می توان جمهوری اسلامی را جارو کرد
 11. سازمان خودرهاگران با پیش بینی های لازم آمادگی دارد همه هموطنانی را که مایل به همکاری و همیاری برای این مبارزه ی سراسری هستند راهنمایی کرده، آموزش داده و آنها را در خودسازماندهی فعالیت های مبارزاتی یاری دهد
  با ما تماس بگیرید: tamas@khodrahagaran.org
 12. بر روی وبسایت ما دهها مطلب و جزوه ی آموزشی برای آموختن فن مبارزه ی نافرمانی مدنی وجود دارد. با مراجعه به وبسایت ما این مطالب را یافته و پخش کنید
 13. مطالب فیسبوک و تویتر سازمان خودرهاگران را با دیگران در میان بگذارید و اجازه بدهید که موجی از حرکت و کنش و امید پدید آید. سرنوشت خود را به دست گیرید و منتظر هیچ معجزه و نجات بخشی جز خود نباشید


برچسب :