Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

خودرهاگران: تبدیل شورش به جنش سازماندهی شده

  1. شورش های اجتماعی پدیده هایی گذرا و موقتی هستند، اما می توان آنها را مایه ی ایجاد حرکت های پایدار ساخت
  2. برای تبدیل شورش به جنش نیاز است به آمادگی از قبل برای سازماندهی و جهت دهی حرکت
  3. در صورت وجود واحدهای سازمان یافته می توان مردم شورشی را به سوی هدف های تعیین کننده هدایت کرد
  4. هر نیرویی که بتواند هدایتگری شورش ها را بر عهده گیرد می تواند سمت دهی به جنبش را نیز از آن خود کند
  5. برای آن که شورش ها هدر نروند و سرکوب نشوند باید قبل از فرارسیدن آنها پیش بینی های لازم را برای هدایت و بهره بری از آنها صورت داد و برای این امر باید کار سازمان یافته کرد
  6. پیش بینی ها حکایت از آن دارد که حذف بارانه ها و وخامت اوضاع اقتصادی و تحریم ها آغازگر شورش ها باشند، اگر بتوانیم از حالا تدارک ببینیم می توانیم این شورش های اعتراضی را به ابزاری برای ضربات اساسی به پیکر رژیم تبدیل کنیم
  7. در زمان آغاز شورش ها باید نیروهای از قبل سازمان یافته وارد عمل شوند و نیروهای شورشی را به سازماندهی کنند و به سوی مراکز حکومتی و پایگاه های نیروهای سرکوبگر دولتی هدایت کنند
  8. از آنجا که شورشگران نیروی بسیار با انگیزه هستند با قدری کار مدیریتی و هدایتگری می توان نیروی آنان را به سوی عقب راندن نیروهای سرکوبگر و تسخیر پایگاه های دولتی سوق داد و با پخش اخبار تصرف مراکز دولتی مردم بیشتری را به صحنه آورد
  9. سازمان خودرهاگران به همه ی کنشگران و فعالان جنبش سفارش می کند که از حالا به کار سازماندهی و برنامه ریزی دقیق برای هدایت شورش های در راه بپردازند
  10. شناسایی راهها و مواصلات ، پایگاه ها و مراکز دولتی، محل ها و خانه های تیم های اطلاعاتی، مراکز بسیج، ادارات دولتی و غیره و تهیه نقشه های عملیاتی برای هر یک از آنها از جمله کارهایی است که باید از حالا برای هدایت شورش های آینده توسط نیروهای سازماندهی شده ی مردمی انجام پذیرد


برچسب :

دیدگاه های این مطلب


Wow! Thank you! I always wanted to write in my site something like that. Can I take part of your post to my blog?