Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۸ فروردین ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
17 April 2021 /  شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

خودرهاگران: رژیم ضد بشری مصداق اهانت به انسان ایرانی

  1. پایین کشیدن رژیم فقط حرکت سیاسی نیست، مهمترین گام برای اعاده ی حیثیت است.
  2. حضور و بقای رژیم باید برای تک تک ما ننگ محسوب شود. هر بهانه ای برای تحمل رژیم گامی است برای پذیرش خفت و خواری.
  3. مبارزه ی با رژیم جمهوری اسلامی قبل از هر چیز یک تلاش اخلاقی است برای حفظ حیثیت بشری خود.
  4. اگر نسبت به کرامت بشری خویش حساس باشیم هر یک ساعت از بقای رژیم را ننگی سنگین در زندگیمان می دانیم.
  5. کنار زدن این رژیم معادل تلاش ماست برای عدم سقوط به قهقهرای پشت کردن به انسانیت.
  6. سازمان خودرهاگران از همه هموطنان دعوت می کند که رژیم ضد بشری را مصداق اهانت به انسان ایرانی تلقی کرده و پایین کشیدن آن را یک وظیفه ی اخلاقی تلقی کنند.


ارسال نظر