Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

خودرهاگران: می توان فیسبوک را به ابزاری برای ایجاد یک آگاهی جمعی برای نجات ایران تبدیل نمود

  1. به گفته ی مقامات رژیم نزدیک به هفده میلیون ایرانی عضو فیسبوک هستند. این امر فیسبوک را به ابزاری مناسب برای کار تبلیغاتی تبدیل می کند. باید از آن استفاده ی بهینه کنیم.
  2. مهمترین کاری که روی فیسبوک می توان انجام داد روشنگری است. برای این منظور هم باید محتوا تهیه کرد و در اختیار دیگران قرار داد و یا محتوای مناسب موجود را با سایرین تقسیم کرد.
  3. می توان به فیسبوک به عنوان یک ابزار سرگرمی، کسب اخبار و دوست یابی استفاده کرد. اما از آن جا که کشوری داریم در حال نابودی می توان فیسبوک را به ابزاری برای ایجاد یک آگاهی جمعی برای نجات ایران تبدیل نمود.
  4. سفارش ما به تمام ایرانیان مبارز این است که به خود زحمت تقسیم مطالب ارزشمند را بدهند و آن را با دوستان خود در میان بگذارند. با فیسبوک باید فعال و کنشگرانه برخورد کرد.
  5. دفتر تبلیغات و ارتباطات سازمان خودرهاگران از اعضای این صفحه می خواهد که مطالب منتشر شده توسط ما را با سایرین تقسیم کنید. این کار را جزیی از فعالیت مهم و ضروری روشنگری بدانید. برخورد فعال بهتر از استفاده همراه با انفعال است.


مطالب مرتبط