Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 September 2020 /  دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

خودسازماندهی بهترین شیوه ی کار جمعی می باشد.دیدگاه های این مطلب


سلام دوستان عزیز  با مفاد فوق کاملا موافقم ولی (میلیون ها کارگر ایرانی می توانند در این روز با شرکت در تظاهراتی که قرار است در سراسر ایران انجام شود این پیام را به حکومت بدهند که یا باید هر چه سریعتر به خواست های آنها بپردازن و یا هجوم کارگران به کل نظام مواجه خواهند شد. جمله فوق از انجا که در شرائط کنونی امکان انجام ان نیست .نتنها هجوم به کل نظام که حتی بر گزاری تظاهرات . فقط به یک شعار تبدیل میشود و بازتابی جز سر خوردگی ببار نخواهد اوردارسال نظر