Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۱۴ فروردین ۱۳۹۹پخش زنده رادیو اتحاد
2 April 2020 /  پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

خودرهاگران: خودگردانی، خود مدیریتی و رهبری

 

۱٫      به دنبال رهبر نباشید، خود راهبر خویش باشید.

۲٫      هر آن که کشف کند در درونش چه نیرویی نهفته است، نه فقط رژیم روبه مرگ جمهوری اسلامی که نظام برده سالاری را دگرگون خواهد ساخت. انسان باورمند به خود، کوه ها را جابجا می کند

۳٫      در جامعه ای با چند هزار سال تاریخ استبدادی فقط نسلی آزادی را تجربه خواهد کرد که عصیان کند

۴٫      برای ما سازمان و تشکیلات و کار جمعی ابزار و فرع است، اصل باور به خود و تلاش برای آزادی انسان توسط انسان است

۵٫      در تفکر خودرهاگران داشتن رهبر فکری و عقیدتی و سازمانی عین بردگی است. مگر می توان در مسیر آزادی بندهای جدیدی بر گردن خویش انداخت؟ هر انسانی رهبر خویش است

۶٫      نه در زندگی خانوادگی، نه در محل کار و نه در نظام اجتماعی، در هیچ کجا اربابی را نپدیرید. در درون ذهن خود نیز اربابی را پذیرا نباشید

۷٫      ما به واسطه ی انسان بودن حقوقی داریم که هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند آن را نفی کند

۸٫      یکی از شاخص های امیدواری به آینده جنبش رهایی آن از زنجیر نیاز به یک رهبری عمودی و فردی است

۹٫      رهبری جمعی از دل رهبری کردن حرکت توسط جمع بیرون می آیدارسال نظر