Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

خیابان های ایران را به محل جشن سقوط دیکتاتور تبدیل خواهیم کرد.

 

  1. به محض رسیدن خبر سقوط بشار اسد خیابان های ایران را به محل جشن سقوط دیکتاتور تبدیل خواهیم کرد.
  2. آخرین روزهای عمر رژیم بشار اسد است. در تدارک جشن بزرگ مردمی در شهرهای سراسر ایران باشیم.
  3. رژیم بشار اسد در حال سقوط است. آماده جشن سقوط دیکتاتور دمشق در خیابان های ایران باشیم.
  4. اسد رفتنی است. آماده ی جشن در خیابان ها باشید.
  5. اسد رفتنی است. آماده ی جشن در خیابان های سراسر ایران باشید.
  6. سقوط اسد زمینه ساز سرنگونی خامنه ای است. آماده باشید.
  7. پس از اسد، پس از اسد سید علی باید برود.


دیدگاه های این مطلب


در صورتیکه مردم ناراضی از حاکمیت و سلطه روضه خوانها خواستار سرنگونی رژیم هستند بعد از سی و شش سال تحمل محرومیتها و ناملایمات هنوز از مرحله اعتراضات لفظی عبور نکرده اند و گفتمان مبارزه بیشتر ادبی است تا عملی.البته عملکرد فعالان سیاسی در شعار زدگی جامعه بی تآثیر نیست که تک تک و بطور پراکنده با بررسی رفتار نابهنجار و نابخردانه رژیم مردم را درجریان امور قرار میدهند ولی این روش تاکنون نه باعث اتحاد خودشان شده نه مردم را سازماندهی کرده. چیزی که بیشتر از هر چیز دیگری در این برهه از مبارزات مردم ایران کارساز خواهد بود همین مسئله سازماندهیست.ارسال نظر