Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 November 2020 /  جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹

دخالت آشکار سپاه در مذاکرات اتمی

دخالت آشکار سپاه در مذاکرات اتمی

نشریه تحلیلگری

پرونده ی اتمی ایران می رود وارد مراحل حساس خود شود. روز جمعه مذاکرات دو طرفه آژانس بین المللی انرژی اتمی و نمایندگان ایران به بن بست کشیده شد و هرمان ناکارتس، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که سرپرستی گروه مذاکره کننده با ایران را بر عهده دارد آن را «بی نتیجه» و «ناامیدکننده» نامید. با مشخص شدن این که شانسی برای پیش بردن مذاکرات وجود ندارد امروز پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در یک واکنش غیر منتظره زبان دیپلماتیک را کنار گذاشته و با گفتاری تهدید آمیز اعلام کرد:« کشورهای غربی باید از خواست منطقی ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تمکین کنند». وی گفت : «سیاست جمهوری اسلامی دفاع از حقوق هسته‌ای خود است». ورود این مقام نظامی به این موضوع و لحن تهدید آمیز وی نشان دهنده یک تغییر کیفی در برخورد حکومت ایران با پرونده ی اتمی است.مطالب مرتبط
ارسال نظر