Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
24 September 2020 /  پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

در لحظه لحظه ی سفر

در لحظه لحظه ی سفر،
در متر به متر مسیر،
به یاد تو بودم،
که راه را نشان دادی.
تو،
که رسیدن به مقصد
برایت مهم بود
نه رسیدنت به مقصد.

ا-پناهیارارسال نظر