Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
10 August 2020 /  دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

شرکت حزب ایران آباد در گردهم آیی بزرگ «جشن انسانیت» در پاریس

شرکت حزب ایران آباد در گردهم آیی بزرگ «جشن انسانیت» در پاریس

هشتادمین سالگرد جشن هومانیته (جشن انسانیت) در فرانسه در تاریخ های جمعه یازدهم، شنبه دوازدهم و یکشنبه سیزدهم سپتامبر در پاریس برگزار می شود.
این جشن محل تجمع احزاب و تشکل های مترقی و تغییر طلب جهان است که برای ابراز همبستگی مردمان خود گردهم می آیند.
دفتر اجرایی حزب ایران آباد مفتخر است اعلام دارد که در این جشن در پاریس شرکت خواهد داشت. از هموطنان مقیم فرانسه و اروپا دعوت می کند که از غرفه ی حزب ایران آباد در بخش بین الملل (انترناسیونال) این محل دیدار کرده و با اعضاء ی حزب دیدار داشته باشند.


محل برگزاری گردهم آیی و اطلاعات لازم را در این لینک می یابید:
http://fete.humanite.frمطالب مرتبط
ارسال نظر