ششمین برنامه ی تلویزیونی تصویر آزادی

ششمین برنامه ی تلویزیونی تصویر آزادی
برنامه ای از دفتر تولید سازمان خودرهاگران
جمعه 17 سپتامبر از تلویزیون پارس
سوالات، نظرات، پیشنهادات خود را از طریق تلفن و ایمیل به اطلاع ما برسانید تا در برنامه مطرح شود