Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 July 2022 /  شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

صفحه “نه به قطع یارانه ها” – فیسبوک

نه به قطع یارانه ها

صفحه تدارک اعتراضات در شهرها به قطع یارانه ها – فیسبوک

این صفحه را مورد پشتیبانی قرار دهید. آن را برای دوستان خویش بفرستید و از آنها بخواهید که حمایت کنند.


دیدگاه های این مطلب


با درود.لطفا مکانهای مشخصی در سطح شهرها برای پیوستن و سازماندهی با هر ترفند امنیتی که قابلیت آموزش دارد را معرفی کنید.دیشب برای اولین بار به چند جوان درون پارک مراجعه کردم.بعد از کمی صحبت و پیشنهاد،اظهار خطر(ترس)کردند و فقط برایم آرزوی موفقیت کردند.ناامید نیستم،امروز می خواهم به حواشی تظاهرات ساندیس خوران سری بزنم،تا آزادی خواه شجاعی را بیابم و….
با مهر وسپاس
سعیدارسال نظر