Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
25 February 2020 /  سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

پشتیبانی از فراخوان برگزاری مراسم چهلم ستار بهشتی

لطفا اطلاع رسانی کنید
مراسم چهلم ستار بهشتی
پنجشنبه ۲۳ آذر ساعت ۳ تا ۵ بعدازظهر
امام زاده محمد تقی رباط کریم؛ قطعه ۷، ردیف۳، شماره ۱۱
از عموم مردم برای شرکت در این مراسم
دعوت به عمل آمده است.مطالب مرتبط
ارسال نظر