Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2020 /  چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

منظور از جدیت در مبارزه چیست؟

منظور از جدیت در مبارزه چیست؟

پی گیری. این بهترین واژه ای است که مفهوم جدیت را مصداق می بخشد. یعنی رفتن به سوی این که مبارزه را بدون وقفه و بریدگی پیش ببریم. باید دانست که دستیابی به یک هدف در مبارزه یک سری قانونمندی و روش های کاری دارد که می بایست رعایت شود. از جمله این که برای به وجود آوردن تغییرات کیفی در شرایط، نیازمند به انباشت تغییرات کمی می باشد. اما این تغییرات کمی زمانی موثر است که به هم پیوسته باشد و اثر هر تغییر، زمینه ساز تغییر بعدی و تکمیل کننده ی تغییر قبلی باشد. برای این منظور هم کار کمی نباید دچار انقطاع و بریدگی شود. لازم است که به صورت جدی پی گیری شود و تداوم آن حفظ گردد. در غیر این صورت، تلاش انجام شده بی نتیجه باقی مانده، به هدر می رود و تلاشی هم که برای مراحل بعدی باقی می ماند سخت تر و دشوارتر می گردد. در کار سیاسی پیوستگی و فعالیت مداوم، شرط لازم برای کسب پیر وزی است. زیرا به این واسطه ما موفق می شویم که تغییرات کمی لازم را انباشته کرده و یک تغییر کیفی در جهت مطلوب خود پدید آوریم. این تغییر کیفی به طور منطقی ما را به هدف نزدیک تر کرده و کار ما را آسانتر می سازد. به این دلیل جدیت تضمین کننده ی موفقیت است.دیدگاه های این مطلب


آقای محترم 
شما کامنتهای بنده را در فیس بوک خودتان پاک کرده اید و من را حذف کرده اید و ادعای آزادی خواه بودن هم دارید؟ خیلی عجیب است. به نظر شما مسخره نیست