هدف : جامعه ی انسانی

هدف : جامعه ی انسانی

  • ž    حفاظت نهادینه از جان و تمامیت جسمی انسان ها
  • ž    حفاظت نهادینه از کرامت انسان ها
  • ž    تسلط قدرت اجتماعی بر تمامی ارکان جامعه
  • ž    عدم نیاز به دستگاه دولت
  • ž    نبود زمینه برای وجود طبقات اجتماعی
  • ž    تلاش دسته جمعی داوطلبانه برای کاهش محدودیت های اعمال شده بر آزادی مطلق انسان.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*