Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۶ شهریور ۱۳۹۸پخش زنده رادیو اتحاد
17 September 2019 /  سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.مطالب مرتبط
دیدگاه های این مطلب


ملت ماسکوت کرد که ما به این فلاکت افتادیمارسال نظر