Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 November 2019 /  چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

پایه ی اخلاق پرهیز از آزار دیگری است.مطالب مرتبط
دیدگاه های این مطلب


ولی یادمان باشد
مهربانی را با ضعف اشتباه نگیریم
گاهی باید در دفاع از انسان، سلاح هم در دست گرفت.ارسال نظر