Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 July 2022 /  شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

چرا روز کار به خیابان بیاییم؟

 1. چرا روز کار به خیابان بیاییم؟
 2. موج بیکاری آغاز شده است. برای اعتراض به بیکاری ها روز کارگر به خیابان بیاییم.
 3. حداقل دستمزدها نیمی از خط فقر مطلق است. برای اعتراض به این حداقل، روز کارگر به خیابان بیاییم.
 4. کارگران را وادار می کنند قرارداد سفید امضاء کنند. برای اعتراض به قراردادهای سفید روز کارگر به خیابان بیاییم.
 5. حقوق های معوقه را پرداخت نمی کنند.برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق ها روز کارگر به خیابان بیاییم.
 6. بیمه و مزایا به بسیاری از کارگران تعلق نمی گیرد. در اعتراض به نبود بیمه و مزایا روز کارگر به خیابان بیاییم.
 7. امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد. در اعتراض به نبود امنیت شغلی روز کارگر به خیابان بیاییم.
 8. طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نمی کنند. در اعتراض به عدم اجرای این طرح روز کارگر به خیابان بیاییم.
 9. بسیاری از کارگران در سن بازنشستگی را بازنشسته نمی کنند.  در اعتراض به بازنشستگی دیر رس روز کارگر به خیابان بیاییم.
 10. قانون کار را به نفع سرمایه دار و کارفرما تنظیم کرده اند. در اعتراض به قانون کار نامناسب روز کارگر به خیابان بیاییم.
 11. حداقل دستمزدها را بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران تعیین می کنند. در اعتراض به عدم حضور نمایندگان کارگران روز کارگر به خیابان بیاییم.
 12. به کارگران اجازه ی تشکیل سندیکا نمی دهند برای اعتراض به ممانعت از حق تشکیل سندیکا روز کارگر به خیابان بیاییم.
 13. کارگران فعال را به حبس و شکنجه می کشند. در اعتراض به زندانی کردن کارگران روز کارگر به خیابان بیاییم


ارسال نظر