Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 October 2020 /  جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹

چگونه میتوانیم بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری و مجلس را تصرف کنیم.

تئوری های خوب و پیچیده و مفصل برای سرنگونی و ویژگی های حکومت بعد از آن ارائه شده است، اینک وقت آن است که اپوزیسیون توضیح دهد چگونه میتوانیم محوطه ی حفاظت شده خیابان پاستور را که بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری و مجلس در آن قرار دارد تصرف کنیم.دیدگاه های این مطلب


[…] اپوزیسیون چیست؟ کیست؟ — خودرهاگران […]