Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
19 June 2019 /  چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

گردیم دوباره انسان

گردیم دوباره انسان
آیا نشد زمانش , تا ما نمانده نادان
آیا نشد زمانش , گردیم دوباره انسان
تا کی ولی خوش هستیم , با وعده های ارزان
با قصه های بیجان , بر سفره های بی نان
با صد هزار پیامبر, آمد پیام یزدان
تا ما نگشته گمراه , در راه دین و ایمان
اما فقط یکی بود , تنها همیشه شیطان
گمره چو کرده ما را , من مانده مات و حیران
شیطان همیشه نامرد , پیغمبران ز مردان
این حکمت خداوند , بر زن نبوده آسان
در جنگ بین پاکان , با دشمنان و دیوان
زن بوده یک غنیمت , کالای برده داران
حکم خدا که از ما , هرگز نبوده پنهان
راه بهشت چو گم شد , دوزخ شود نمایان
کی میرسد رهایی , از درد و غم و هذیان
تا جهل ما بجا هست , هستیم درون زندان
از یک خدا و شیطان , گر میبری تو فرمان
کی میرسد در اینجا , فصل ستم به پایان
آیا نشد زمانش , تا ما نمانده نادان
آیا نشد زمانش , گردیم دوباره انسان
ا.ه.ل.ایرانی (اهلی)
اردیبهشت ١٣٩٣


مطالب مرتبط
دیدگاه های این مطلب


تاوان !!!
برگرفته ازکلام زیبای تولستوی بزرگ

تازمانی که جنگ یکطرفه
بین انسان و جانور برپاست
جبهه جنگ بین انسانها
بیگمان برقرار و پا برجاست
تازمانی که حق جانوران
زیر پا مانده و بدون بهاست
حق انسان بگرددی پامال
قتل و این حق کشی هماره بجاست
توبشرباش وُ مکتبش بگزین
دوست میدار هرچه در دنیاست
از بشر؛ جانور؛ نبات و جماد
مهر بر کلّ آن وظیفه توراست

دوستدارتان کاوهارسال نظر