Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: در این روز قدرت مردم را به رژیم نشان دهیم.

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا

 1. در این روز قدرت مردم را به رژیم نشان دهیم.
 2. هیچ مصیبتی گریه آور تر از زندگی میلیون ها ایرانی نیست. برای تغییر آن بپاخیزیم.
 3. فاجعه زندگی میلیون ها ایرانی بدتر از فاجعه ی کربلاست .برای تغییر آن آماده باشیم.
 4. ستار بهشتی مظلومانه تر از حسین کشته شد. برای خونخواهی وی آماده باشیم
 5. روزی که می توان با تکیه بر شجاعت و سازماندهی تغییر را آغاز کرد.
 6. از ترس مرگ نمیریم. شجاعت و سازماندهی رمز رهایی است.
 7. از خانه به خیابان بیاییم و در انتظار فرصت باشیم تا خشم خویش را ابراز داریم.
 8. پیش به سوی بازیابی حس شرافت و شهامت برای رهاسازی خود و میهن.
 9. به طور سازمان یافته و برای ضربه زدن به رژیم وارد صحنه شوید.
 10. با شهامت و اراده به صحنه آیید و مراکز رژیم را تصرف کنید.
 11. به طور جمعی به صحنه آییم و عزاداری را به تظاهرات اعتراضی تبدیل کنیم.
 12. با یک حرکت همگانی و قدرتمند می توانیم به خیابان ها بیاییم و آن قدر بمانیم تا بروند.
 13. اقدام جمعی برای رهایی لازم است. از فرصت ها استفاده کنیم.
 14. سازماندهی شده به خیابان بیاییم .آماده باشیم.
 15. وسایل و تجهیزات لازم برای عمل کردن را همراه داشته باشیم.
 16. دسته های عزاداری را به جمعیت های معترض تبدیل کنیم
 17. آماده ی درهم کوبیدن صفوف نیروهای سرکوبگر باشیم. با تمام قاطعیت.
 18. حتی اگر در دسته های عزاداری شرکت نمی کنیم به خیابان ها بیاییم.
 19. در صدد باشید که شاید این روز را به آغازی برای پایان رژیم تبدیل کنیم.
 20. برای رهایی کافیست که به خود باور داشته باشیم و خود را سازماندهی کنیم.

برنامه زنده از رادیو اتحاد
خبر، تحلیل و راهکار
www.radioetehad.comدیدگاه های این مطلب


وقتی که یه نفر توی باتلاق میوفته، دست و پا میزنه، زیادتر دست و پا میزنه….
دست و پا بزنید…ارسال نظر