Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

استراتژی و تاکتیک ها:

سازمان فرهنگی-سیاسی خودرهاگران فعالیت های خود را به دو بخش مجزا اما مرتبط تقسیم می کند: بخش فرهنگی و بخش سیاسی.
فعالیت در بخش فرهنگی به صورت مستقل از تشکیلات سیاسی سازماندهی می شود، اما از حیث محتوایی این دو بخش با هم در ارتباط هستند. مدیریت بخش فرهنگی زیر نظارت تیم مدیریت سازمان اما با استقلال اجرایی خواهد بود.

 

 • کار در عرصه ی فرهنگی:

کار در این عرصه در جهت ترویج خصلت های عالی انسانی در میان ایرانیان است: آزادگی، شجاعت، مهرورزی، خردگرایی و سازندگی. خودرهاگران در این حوزه به کار فرهنگ سازی و گسترش فرهیختگی اجتماعی مشغول خواهد بود. یعنی با بکارگیری کلیه روش های فرهنگی و هنری تلاش خواهد کرد که یک ادبیات انسان محور را تولید، ارائه و تکمیل کند. برای این منظور بهره گیری از تئاتر، سینما، موسیقی، ادبیات، انجمن ها، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، فن آوری نوین ارتباطات، ادبیات، آموزش وپرورش، آموزش عالی و … مورد نظر خواهد بود.
در این بخش هدف عملی عبارت خواهد بود از فراهم آوردن بستر اندیشه ورزی و خودآگاهی برای ایرانیان.
روش جای دادن فعالیت های فرهنگی

 

 • کار در عرصه ی سیاسی:

هدف کلی ما از کار سیاسی کسب سهم از قدرت سیاسی است در جهت تقویت قدرت اجتماعی مردم. ما قدرت را برای قدرت نمی خواهیم، ما قدرت سیاسی را می خواهیم تا آن را هر چه بیشتر به مردم، یعنی نهادهای اجتماعی و مدنی که واحدهای مدیریتی خودگردان امور جامعه هستند، واگذار کنیم.

قدرت برای ما ابزاری است که باید به طور موقت و گذرا در اختیار گرفت تا هر چه بیشتر به جامعه خدمت کرد. کسب قدرت از بالا برای واگذار کردن آن به پایین است. قدرت اصلی باید در دست مردم و جامعه باشد و قدرت مرکزی در بالا باید تنها در حد هماهنگی واحدهای خودگردان باشد. استقرار فرهنگ صلح، همبستگی، دوستی و همیاری به صورت نهادینه میان ایرانیان سبب خواهد شد که حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی نیازی به یک دولت مرکزی بیش از حد قوی نداشته باشد.

نگرش ما براین است که برای دستیابی به آرمانی که در پیش گفتیم، یعنی دستیابی به یک جامعه انسان مدار، باید بنا بر واقع گرایی حرکت کنیم. چنین دیدی به ما می گوید تا زمانی که موانع ساختاری رشد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ایران برداشته نشود شرایط به همین صورت باقی خواهند ماند. از همین روی ما برای برداشتن این موانع دو حرکت مرحله ای را به عنوان مسیر استراتژیک «خودرهاگران» ضروری می شماریم:

  • نخست کنار زدن رژیم جمهوری اسلامی به عنوان حاکمیتی که می خواهد مانع از حرکت جامعه به سوی تغییر، رفاه و ترقی شود
  • دوم جایگزین ساختن آن با رژیمی که بتواند در مسیر تحقق یک نظام اقتصادی-اجتماعی انسان سالار بکوشد.

این دو مرحله بیانگر استراتژی حرکت ما در آینده خواهد بود.

برای هر یک از این دو مرحله ی استراتژیک «خودرهاگران» تاکتیک های خاص خود را دارد.

تاکتیک های خودرهاگران در مرحله ی نخست: برای فراهم کردن شرایط جهت کنار زدن رژیم جمهوری اسلامی

در این مرحله ما تاکتیک های خود را براساس واقعیت موجود توان جامعه برای تغییرگری تنظیم خواهیم کرد. تلاش ما براین خواهد بود تا با تقویت مبارزه ی مدنی و یاری رسانی به سازماندهی مبارزات اجتماعی به سوی آن رویم که مانع فعلی تحول در ایران، یعنی رژیم جمهوری اسلامی را کنار بزنیم.

 • در این مرحله نیاز به مراحل تاکتیکی زیر می باشد:
  • تقویت جنبش آزادیخواهی کنونی به طور عمومی
  • گسترش سازماندهی مبارزات در تمامی سطوح دانشجویی، کارگری، قشرها ی مختلف
  • ایجاد پیوند میان مبارزات زنان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، دانش آموزان
  • تشویق و ترویج مبارزات مدنی و اجرای نافرمانی مدنی برای تضعیف هرچه بیشتر حاکمیت
  • تقویت روحیه ی مبارزاتی برای وارد شدن به یک قیام جمعی جهت خلع قدرت از حاکمیت
  • سازماندهی مبارزات و نیروها برای تدارک قیام خلع قدرت
 • تکنیک های مورد استفاده برای پیاده کردن تاکتیک ها:
 • اجرای تاکتیک های نامبرده نیاز به تکنیک ها و روش های مشخصی دارد که عبارتند از:
  • ایجاد یک شبکه تبلیغاتی
  • بهره بری از شبکه تبلیغاتی برای ایجاد خودآگاهی
  • آموزش و تقویت فرایند تبدیل کردن خودآگاهی به خود
  • یاری رسانی به خودسازماندهی
  • پیشنهاد جهت ها و مسیرهای مشخص به واحدهای خودسازماندهی شده

با ایجاد شبکه تبلیغاتی ما تلاش خواهیم کرد تا داده ها، اطلاعات، ایده ها، راهکارها و آموزش های مناسب برای ایجاد خودآگاهی و خودسازماندهی مردمی را به میان مردم ببریم. این شبکه از طریق فعالان خود این مطالب را به صورت های مختلف به داخل کشور خواهد رساند: اینترنت، تلفن، انتشار، جلسات، تکثیر و توزیع در داخل، (اعلامیه، شبنامه، دیوارنویسی، جلسات حضوری، تهیه ی سی دی های آموزشی،) … تشکل ما هم چنین تلاش خواهد کرد تا در عرصه ی سازماندهی نیروهای اجتماعی به تناسب امکانات و توانایی خویش، علاوه بر وجه نظری، به طور عملی نیز آن را تشویق و تقویت کند.

خودرهاگران با تکیه بر درجه ی رشد خودآگاهی، میزان گسترش خودسازماندهی و آمادگی شرایط عینی و ذهنی فعالان جنبش، در مسیر آماده سازی قیام خلع قدرت از رژیم کوشا خواهد بود.

 • تکنیک های لازم برای تاکتیک «پیش بینی های لازم برای قیام خلع قدرت»:
  • تبلیغات برای جا انداختن مفهوم
  • ارائه ی راهکار و آموزش برای اجرای قیام خلع قدرت
  • یاری رسانی به سازماندهی قیام ،
  • برنامه ریزی برای پیاده ساختن و هماهنگی قیام
  • شرکت در اجرای عملیات قیام خلع قدرت (در چارچوب امر ممکن)

آغاز مرحله ی دوم استراتژی* (بعد از کنار زدن رژیم جمهوری اسلامی)

درحالی که ما تدوین تاکتیک های جزیی و دقیق این بخش را در زمان مناسب انجام خواهیم داد اما تصویرکلی مراحل آن به شرح زیر است:

 1.  بر عهده گرفتن نظم و امنیت کشور توسط واحدهای خودسازماندهی شده ی مردمی
 2. حالت آماده باش کلیه نیروهای نظامی پیوسته به مردم برای دفاع از تمامیت ارضی کشور
 3. برعهده گرفتن امور جاری کشور در سطح خرد توسط تیم های مدیریت خودگردان در هر واحد ( در این باره خودرهاگران در حال تهیه ی طرحی است برای ایجاد یک شبکه مجازی مدیریت کشور که نوعی هیئت دولت است که اعضای آن از طریق مجازی در ارتباطند تا با خلغ قدرت از رژیم بتوانند در پایتخت به طور واقعی گردهم آیند.)
 4. برعهده گرفتن امور جاری کشور توسط یک تیم مدیریتی هماهنگ کننده که نقش دولت موقت را ایفاء خواهد کرد. (ایجاد پلاتفرم لازم برای ورود نیروهای سیاسی مردمی)
 5.  آغاز فعالیت های جاری کشور با هدف سازماندهی انتخابات مجلس موسسان
 6. برگزاری انتخابات آزاد مجلس موسسان با حضور همه تشکل ها و شخصیت های ایرانی داوطلب
 7. تشکیل مجلس موسسان برای تدوین، بررسی و تصویب قانون اساسی جدید کشور
 8. قرار دادن قانون اساسی جدید به رای ملت در یک رفراندوم آزاد و همگانی
 9.  برگزاری انتخابات پیش بینی شده در قانون اساسی (انتخابات مجلس و ریاست جمهوری)
 10. تشکیل مجلس و هیئت دولت جدید منتخب مردم
 11. واگذاری قدرت به دولت منتخب مردم و انحلال دولت موقت