Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.

وقتی ملتی سکوت پیشه می کند فرزندانش را می سوزانند و می کشند.

سیران یگانه، دانش‌آموز ۱۰ ساله‌ای که در سانحه آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد پیرانشهر جان سپرد.

توانایی قدرت اجتماعی آنقدر زیاد است که نه تنها میتواند یک وزیر بی لیاقت را مجبور به استعفا کند؛ بلکه می تواند یک حکومت استبدادی را از میان بردارد.
کافیست دست از نا امیدی برداریم، قدرت خود را باور کنیم، مسئولیت پذیر باشیم و به فکر سازماندهی باشیم.

راستی و درستی را پایه کار خود قرار دهیم.

راستی و درستی را پایه کار خود قرار دهیم.
راستی : پاینبدی به ارزش های اخلاقی.
درستی: پاینبدی به قانومندی های عینی.
وقتی راستگو و درستکار باشیم هم ارزش های اخلاقی را رعایت کرده ایم و هم عقل و علم را به کار بسته ایم.

پایه ی اخلاق پرهیز از آزار دیگری است.

پایه ی اخلاق پرهیز از آزار دیگری است.

زلزله ی آذربایجان: هشدار طبیعت به یک ملت خود را به خواب زده

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

از حالا به فکر باشیم و اقدام کنیم.

زلزله آذربایجان هشداریست به همه ی کنشگران و فعالان مسئولیت پذیر که باید آماده فجایع به مراتب بدتری بود. از حالا به فکر باشیم و اقدام کنیم.

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

مدیریت پادگانی-‌آخوندی رژیم زلزله‌ای را که در کشور‌های پیشرفته فقط چند زخمی می داشت به یک فاجعه تبدیل کرد.

مدیریت پادگانی-‌آخوندی رژیم زلزله‌ای را که در کشور‌های پیشرفته فقط چند زخمی می داشت به یک فاجعه تبدیل کرد.

پیام همدردی سازمان خودرهاگران با هموطنان داغدار در آدربایجان

درگذشت گروهی از هموطنان عزیزمان را در زلزله ی آذربایجان خدمت تمامی مردم ایران تسلیت می گوییم.

در جامعه ی انسانی نابرابری طبقاتی جایگاه مادی خود را از دست می دهد.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی نابرابری طبقاتی جایگاه مادی خود را از دست می دهد.