Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 July 2020 /  پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

حاکمیت سیاسی در آینده ی ایران برای هر نیرویی است که توانایی دارد

پنج بحران سراپای رژیم را فراگرفته است: ۱- بحران مشروعیت (جامعه دیگر برای رژیم اعتباری قائل نیست) ۲- بحران درون ساختاری رژیم (جناح های آن در حال دریدن هم هستند) ۳- بحران اقتصادی (کمبود شدید منابع مالی دولت برای چرخاندن دستگاه دولت) ۴) بحران بین المللی (برانگیختن خشم غرب به دلیل عدم همکاری لازم بر سر […]

گزارش ماهانه کمیته نروژی-ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران

پانل اختصاص کنگره سالانه دومین حزب بزرگ نروژ پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران حزب محافظه کار نروژ که در حال حاضر دومین حزب نروژ به شمار می رود و هم اکنون دارای ۳۰ کرسی از ۱۶۹ کرسی پارلمان نروژ را دارا می باشد، رهبری دو کمیته مهم  روابط بین الملل و کمیته نظامی – […]

اطلاعیه “کمیته جنبش نافرمانی مدنی کردستان”

اطلاعیه “کمیته جنبش نافرمانی مدنی کردستان” بنا به اطلاع رسیده از شهر سنندج و متعاقبا شهرهای سقز و مهاباد، اعلامیه ای در میان مردم این شهرها در سطح بازار و معابر عمومی با تیتر “اطلاعیه”کمیته جنبش نافرمانی مدنی کردستان” بدین مضمون منتشر شده است: مردم مبارز کردستان اینک که به دنبال خیزش ملی ۲۳ اردیبهشت، […]

برای آزادی باید جنگید و در جنگ کسی پیروز است که شجاعتر است. این قدرت مردم است: کاری از کمیته ی مبارزه ی نافرمان..

برای آزادی باید جنگید و در جنگ کسی پیروز است که شجاعتر است. این قدرت مردم است: کاری از کمیته ی مبارزه ی نافرمان..برای آزادی باید جنگید و در جنگ کسی پیروز است که شجاعتر است. این قدرت مردم است: کاری از کمیته ی مبارزه ی نافرمان..

اطلاعیه به مناسبت دهمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

اطلاعیه به مناسبت دهمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران ده سال پیش در چنین روزی سازمان تازه ای پا به عرصه ی وجود گذاشت: «سازمان خودرهاگران». تشکیلاتی فرهنگی-سیاسی که با هدف اشاعه ی دو مفهوم مشخص بنیان گذاشته شده بود: انسان مداری و قدرت اجتماعی. دو مفهومی که تا آن زمان چندان در ادبیات سیاسی ایران […]

جنبش اعتراضی آبان ۱۳۹۸ – نکات، ضروریات و چشم اندازها, دکتر کورش عرفانی

با بروز خیزش اعتراضی آبان ۱۳۹۸ که در روز ۲۴ آبان کلید خورد، خیلی زود، هم رژیم و هم جامعه دریافت که با یک حرکت متفاوت از آن چه تاکنون دیده بودیم مواجه شده است. این امر سبب شد که بسیاری از کسانی جامعه ی ایرانی را مستعد هیچ حرکتی نمی دانستند ارزیابی خود را تا مرز اعلام این که کشور وارد «فاز انقلابی» شده است به پیش برند.

راهنمای انجمن های شهروندی

نوشتۀ حاضر اختصاص دارد به توضیح ترتیباتی که باید در پله ی اول کار، اتخاذ شود. پله ی اول، تشکیل انجمن های شهروندی است و جزوه ی حاضر راهنمایی است برای توضیح چگونگی تشکیل و کار این انجمنها. انجمنهای شهروندی، سلولهای بنیادی و پایه ای مبارزه است و باید در هر دو سوی مرز تشکیل گردد.

کین خواهی، مجازات، ساماندهی – رامین کامران

در بین سه موضوعی که محور کار بود، دیدیم که اولی به دلایل مختلف، مردود است و مطلقاً باید از آن جلوگیری بشود. میماند دومی و سومی که اهمیتشان و لزوم برقراری شان، بر همه هویداست. این دو به هم بسته است و مهمتر اینکه در بینشان سلسله مراتبی برقرار است. سومی، یعنی ترتیب درست رابطۀ دین و دولت که در تعیین آیندۀ ایران و ایرانیان سهم اساسی دارد، مهمترین است. نه به این عنوان که اگر انجام بشود کافیست و فرضاً میتوان تحت این عنوان از اجرای عدالت صرفنظر کرد ـ چنین سخنی مردود است. از این جهت که سیاسی است و در بالاترین حد ممکن قرار دارد.

فرشگرد یا تدارک لویه جرگه‌ی ایرانی – کورش عرفانی

این مهم ممکن است اگر فعال شویم، اگر تسلیم جنگ روانی نشویم، اگر اسیر تبلیغات رسانه های دشمن ایران نشویم، اگر بدخواهان ایران و دمکراسی را با هر شکل و شمایل شناسایی کنیم، اگر وارد میدان شویم و در یک کلام، اگر به خود باور داشته باشیم. آینده ی هر ملتی در دست خود اوست، مگر نخواهد و اگر بخواهد.

گره‌گاه‌های اپوزیسیون باز می شوند –  کامران مهرپور

جان کلام این که کنشگر سیاسی نیاز به دریافت آذوقه فکری قابل مصرف از روشنفکران واقعی را دارد. روشنفکران اصیل و مردمی  باید بتوانند راه حل عملیاتی به جامعه نشان دهند، فرموله کردن صورت مسئله لازم و ضروریست ولی کافی نیست.